Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto Sulejówek  www.sulejowek.pl
Biuro Rady Miasta
Dane
Poradnik Interesanta
Organy
Burmistrz Miasta
Zastępca Burmistrza Miasta
Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta
Przewodniczący Rady Miasta
Rada Miasta
Komisje
Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Sulejówku
Referaty Urzędu Miasta
° Biuro Burmistrza Miasta
° Biuro Rady Miasta
° Referat Organizacyjny i Kontroli
° Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
° Urząd Stanu Cywilnego
° Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej
° Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
° Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
° Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
° Referat Gospodarki Przestrzennej Miasta
° Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
° Referat Finansów i Rachunkowości Budżetowej
° Referat Podatków i Opłat Lokalnych
° Referat Promocji i Pozyskiwania Funduszy
° Audytor Wewnętrzny
° Stanowisko ds. Oświaty
° Stanowisko ds. Polityki Informacyjnej Miasta
° Pełnomocnicy i koordynatorzy
Wybory
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Sesje Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Opinie pokontrolne
Audyt wewnętrzny
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Sprawozdania
Praca
Przetargi
Ogłoszenia
Inwestycje
Oferty inwestycyjne
Dane o środowisku
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Podstawa prawna
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Przydatne linki
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Referaty Urzędu Miasta strona główna 

Referaty Urzędu Miasta

Zobacz:
   Biuro Burmistrza Miasta
   Biuro Rady Miasta
   Referat Organizacyjny i Kontroli
   Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
   Urząd Stanu Cywilnego
   Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej
   Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
   Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
   Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
   Referat Gospodarki Przestrzennej Miasta
   Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
   Referat Finansów i Rachunkowości Budżetowej
   Referat Podatków i Opłat Lokalnych
   Referat Promocji i Pozyskiwania Funduszy
   Audytor Wewnętrzny
   Stanowisko ds. Oświaty
   Stanowisko ds. Polityki Informacyjnej Miasta
   Pełnomocnicy i koordynatorzy
wersja do druku