Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto Sulejówek  www.sulejowek.pl
Biuro Rady Miasta
Dane
Poradnik Interesanta
Organy
Burmistrz Miasta
Zastępca Burmistrza Miasta
Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta
Przewodniczący Rady Miasta
Rada Miasta
Komisje
° Komisja Rewizyjna
° Komisja Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych
° Komisja Finansów
° Komisja Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
° Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
° Komisja Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego
° Komisja doraźna ds. zmiany Statutu Miasta Sulejówek
° ARCHIWUM ZAWIADOMIEŃ
Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Sulejówku
Referaty Urzędu Miasta
Wybory
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Sesje Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Opinie pokontrolne
Audyt wewnętrzny
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Sprawozdania
Praca
Przetargi
Ogłoszenia
Inwestycje
Oferty inwestycyjne
Dane o środowisku
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Podstawa prawna
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Przydatne linki
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Komisje strona główna 

Komisje
 

Sulejówek, 9 grudnia 2011 r.


BR.0012.2.18.2011


ZAWIADOMIENIE


Na podstawie § 43 ust. 2 Statutu Miasta Sulejówek zwołuję posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych 12 grudnia 2011 r. (poniedziałek) o godz. 18.00


Porządek obrad:


1.    Opiniowanie uchwał - Regulaminu Straży Miejskiej w Sulejówku.


2.    Sprawy różne.


Przewodniczący Komisji


/-/ Łukasz Bogucki

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-12 12:56:31, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 

ARCHIWUM ZAWIADOMIEŃ

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-12 12:55:31 Informację zaktualizowano 2011-12-12 12:58:14, wprowadzający: Agnieszka Pintara

Zobacz:
 Komisja Rewizyjna .  Komisja Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych .  Komisja Finansów .  Komisja Inwestycji i Gospodarki Komunalnej .  Komisja Oświaty, Kultury i Sportu .  Komisja Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego .  Komisja doraźna ds. zmiany Statutu Miasta Sulejówek .  ARCHIWUM ZAWIADOMIEŃ . 
wersja do druku