Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto Sulejówek  www.sulejowek.pl
Biuro Rady Miasta
Dane
Poradnik Interesanta
Organy
Burmistrz Miasta
Zastępca Burmistrza Miasta
Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta
Przewodniczący Rady Miasta
Rada Miasta
Komisje
Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Sulejówku
Referaty Urzędu Miasta
Wybory
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
° Zarządzenie
- Regulamin organizacyjny
- Schemat Organizacyjny
° Kodeks etyki pracowników UM
Sesje Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Opinie pokontrolne
Audyt wewnętrzny
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Sprawozdania
Praca
Przetargi
Ogłoszenia
Inwestycje
Oferty inwestycyjne
Dane o środowisku
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Podstawa prawna
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Przydatne linki
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Regulamin > Zarządzenie > Schemat Organizacyjny strona główna 

Schemat Organizacyjny

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA SULEJÓWEK 
obowiązuje od 1 sierpnia 2011 roku

Strukturę organizacyjną Urzędu tworzą:

1)      Biuro Burmistrza Miasta – BBM,

2)      Biuro Rady Miasta – BRM,

3)      Referat Organizacyjny i Kontroli – ORK,

4)      Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – ELD,

5)      Urząd Stanu Cywilnego – USC,

6)      Referat Promocji i Pozyskiwania Funduszy – PPF,

7)      Referat Finansów i Rachunkowości Budżetowej – FRB,

8)      Referat Podatków i Opłat Lokalnych – POL,

9)      Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP,

10)   Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – GKM,

11)   Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – GGN,

12)   Referat Gospodarki Przestrzennej Miasta– GPM,

13)   Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa – OŚR,

14)   Audytor Wewnętrzny  - AW,

15)   Stanowisko ds. Kadr – SO,

16)   Stanowisko ds. Oświaty – OŚ,

17)   Stanowisko ds. Obrony Cywilnej – OC,

18)   Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej – DG,

19)   Stanowisko ds. Polityki Informacyjnej Miasta – PIM,

20)   Koordynator ds. Kultury – KUL,

21)   Koordynator ds. Sportu– SP,

22)   Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – RPA.

 
Obowiązuje od: 2011-03-01   Data wprowadzenia informacji 2003-05-09 14:08:21 Informację zaktualizowano 2011-07-15 11:48:53, wprowadzający: Agnieszka Pintara, autor: Referat Kadr i Szkoleń

Zobacz:
 Regulamin organizacyjny .  Schemat Organizacyjny . 
wersja do druku