Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto Sulejówek  www.sulejowek.pl
Biuro Rady Miasta
Dane
Poradnik Interesanta
Organy
Burmistrz Miasta
Zastępca Burmistrza Miasta
Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta
Przewodniczący Rady Miasta
Rada Miasta
° Dyżury Radnych
° Plan pracy RM
° Kadencja 2006-2010
Komisje
Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Sulejówku
Referaty Urzędu Miasta
Wybory
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Sesje Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Opinie pokontrolne
Audyt wewnętrzny
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Sprawozdania
Praca
Przetargi
Ogłoszenia
Inwestycje
Oferty inwestycyjne
Dane o środowisku
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Podstawa prawna
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Przydatne linki
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Rada Miasta > Plan pracy RM strona główna 

Plan pracy RM
 

Planowa sesja przypadająca na dzień  29 września 2011 r.zostaje przeniesiona na 6 października 2011 r. 

 • Załącznik  do uchwały nr III/20/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 grudnia 2010 r

 

PLAN PRACY

RADY MIASTA SULEJÓWEK na 2011 r.

 

Lp.

Data sesji

Tematyka sesji

 1

27 stycznia 2011 r.

 • Uchwalenie planu pracy Komisji stałych na 2011 r.
 • Podjęcie uchwał
 • Sprawy różne

 2

24 lutego 2011 r.

 • UCHWALENIE BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK NA 2011 R.
 • Sprawozdanie z pracy Burmistrza za IV kwartał 2010 r.
 • Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Sulejówek za IV kwartał 2010  r.
 • Podjęcie uchwał
 • Sprawy różne

 3

31 marca 2011 r.

 • Informacja nt. budowy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
 • Sprawozdanie Pełnomocnika Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2010 r.
 • Sprawozdanie Rady Społecznej SPZOZ za 2010 r.
 • Podjęcie uchwał
 • Sprawy różne

 4

18 kwietnia 2011 r.
 • Informacja nt. realizacji inwestycji miejskich z uwzględnieniem prac remontowych za I kwartał
 • Sprawozdanie z pracy Burmistrza za I kwartał 2011 r.
 • Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Sulejówek za I kwartał 2011 r.
 • Informacja spółki z o.o. „EKOINWESTYCJA” Sulejówek
  za 2010 rok
 • Informacja spółki z o.o. „GEOTERMIA SULEJÓWEK”
  za 2010 rok
 • Podjęcie uchwał
 • Sprawy różne

 5

26 maja 2011 r.

 • Nadanie tytułów honorowych „ZASŁUŻONY DLA MIASTA SULEJÓWEK”
 • Podjęcie uchwał
 • Sprawy różne

 6

22 czerwca 2011 r.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sulejówek za 2010 r.
 • UCHWALENIE UDZIELENIA/NIEUDZIELENIA ABSOLUTORIUM BURMISTRZOWI MIASTA SULEJÓWEK ZA 2010 ROK.
 • Informacja nt. przetargów i umów zawartych na wykonania inwestycji w mieście
 • Podjęcie uchwał
 • Sprawy różne

 7

30 czerwca 2011 r.

 • Informacja o przygotowaniu do akcji letniej – wypoczynek dzieci i młodzieży
 • Podjęcie uchwał
 • Sprawy różne

 8

1 września 2011 r.

 • Informacja nt. realizacji inwestycji miejskich z uwzględnieniem prac remontowych za II kwartał 2011 r.
 • Sprawozdanie z pracy Burmistrza za II kwartał 2011 r.
 • Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Sulejówek za II kwartał 2011 r.
 • Podjęcie uchwał
 • Sprawy różne

 9

29 września 2011 r.

zostaje przeniesiona na 6 października 2011 r.

 • Informacja o realizacji budżetu Miasta Sulejówek – wykonanie za I półrocze 2011 r.
 • Podsumowanie roku szkolnego 2010/2011
 • Informacja nt. przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2011/2012
 • Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w mieście
 • Podjęcie uchwał
 • Sprawy różne

 10

27 października 2011 r.

 • Uchwalenie rocznego  programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2012 r.
 • Sprawozdanie z pracy Burmistrza za III kwartał 2011 r.
 • Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Sulejówek za III kwartał 2011 r.
 • Informacja nt. realizacji inwestycji miejskich z uwzględnieniem prac remontowych za III kwartał 2011 r.
 • Informacja – analiza  oświadczeń majątkowych
 • Podjęcie uchwał
 • Sprawy różne

 11

24 listopada 2011 r.

 • Uchwalenie stawek podatkowych na 2012 r.
 • Uchwalenie stawek za wodę i ścieki na 2012 r.
 • Uchwalenie miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012
 • Podjęcie uchwał
 • Sprawy różne

 12

15 grudnia 2011 r.

 • Sprawozdania z pracy Komisji stałych
 • Sprawozdanie z pracy Rady Miasta
 • Uchwalenie planu pracy Komisji stałych na 2012 r.
 • Uchwalenie planu pracy Rady Miasta  na 2012 r.
 • Podjęcie uchwał
 • Sprawy różne

 13

29 grudnia 2011 r.

 • UCHWALENIE BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK NA 2012 R.
 • Podjęcie uchwał
 • Sprawy różne
 
Data wprowadzenia informacji 2010-03-15 14:01:36 Informację zaktualizowano 2011-09-23 12:56:00, wprowadzający: Robert Zawadzki, autor: Biuro Rady
wersja do druku