Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto Sulejówek  www.sulejowek.pl
Biuro Rady Miasta
Dane
Poradnik Interesanta
Organy
Burmistrz Miasta
Zastępca Burmistrza Miasta
Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta
Przewodniczący Rady Miasta
Rada Miasta
Komisje
Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Sulejówku
Referaty Urzędu Miasta
Wybory
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Sesje Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Opinie pokontrolne
Audyt wewnętrzny
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Sprawozdania
Praca
Przetargi
Ogłoszenia
Inwestycje
Oferty inwestycyjne
Dane o środowisku
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Podstawa prawna
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Przydatne linki
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Sekretarz Miasta strona główna 

Sekretarz Miasta
 
 

 

 

 

               

Hanna Stefaniuk
Sekretarz Miasta
Telefon: (022) 76 06 230

 

 

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie właściwej organizacji pracy Urzędu oraz realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi, a w szczególności:

1)    monitorowanie przestrzegania zasad praworządności i gospodarności,

2)    nadzór nad opracowaniem, wprowadzaniem zmian i aktualizacją Regulaminów, Procedur i Instrukcji wewnętrznych związanych z funkcjonowaniem Urzędu,

3)    monitorowanie i kontrola projektów uchwał kierowanych do Rady Miasta,

4)    inicjowanie tworzenia procedur informujących mieszkańców o sposobie załatwiania spraw w Urzędzie oraz nadzór nad ich upowszechnianiem,

5)    podejmowanie działań mających na celu zapewnienie sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej, w tym właściwego przepływu informacji i obiegu dokumentów,

6)    nadzór merytoryczny nad wydawnictwami i publikacjami Urzędu oraz innymi źródłami przekazu oraz monitorowanie w mediach informacji dotyczących Miasta,

7)    inicjowanie działań zmierzających do usprawnienia pracy Urzędu,

8)    nadzór nad organizacją i dyscypliną pracy oraz prawidłowym i terminowym załatwianiem spraw w Urzędzie,

9)    wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy z wyjątkiem zastrzeżonych do wyłącznej właściwości Burmistrza,

10) koordynacja doskonalenia kadr oraz dbanie o profesjonalny dobór pracowników poprzez otwarty, konkurencyjny nabór,

11) nadzór nad przeprowadzaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników, 

12) czuwanie nad prawidłową realizacją zadań związanych z przeprowadzaniem wyborów, referendów, konsultacji społecznych i spisów powszechnych,

13) przyjmowanie pism sądowych i prokuratorskich w przypadku niemożności ich doręczenia adresatowi w miejscu jego zamieszkania,

14) koordynacja oraz prowadzenie spraw Miasta wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza,

15) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających  z poleceń lub upoważnień Burmistrza.

 
Obowiązuje od: 2009-01-01   Data wprowadzenia informacji 2003-05-07 11:35:43 Informację zaktualizowano 2011-06-15 13:48:02, wprowadzający: Robert Zawadzki
wersja do druku