Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto Sulejówek  www.sulejowek.pl
Biuro Rady Miasta
Dane
Poradnik Interesanta
Organy
Burmistrz Miasta
Zastępca Burmistrza Miasta
Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta
Przewodniczący Rady Miasta
Rada Miasta
Komisje
° Komisja Rewizyjna
° Komisja Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych
° Komisja Finansów
° Komisja Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
° Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
° Komisja Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego
° Komisja doraźna ds. zmiany Statutu Miasta Sulejówek
° ARCHIWUM ZAWIADOMIEŃ
Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Sulejówku
Referaty Urzędu Miasta
Wybory
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Sesje Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Opinie pokontrolne
Audyt wewnętrzny
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Sprawozdania
Praca
Przetargi
Ogłoszenia
Inwestycje
Oferty inwestycyjne
Dane o środowisku
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Podstawa prawna
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Przydatne linki
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Komisje > Komisja Oświaty, Kultury i Sportu strona główna 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
 

Skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta:


Daniel Dąbrowski –  Przewodniczący


Łukasz Piotr Bogucki    Członek


Dariusz Galiński – Członek


Elżbieta Wasielkiewicz – Członek

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-17 08:38:22 Informację zaktualizowano 2011-04-07 10:56:45, wprowadzający: Michał Kalinowski
 

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2011r.

 

 1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Sulejówek w zakresie oświaty, kultury i sportu w tym projektu Budżetu Miasta na 2011rok
 2. Przygotowanie wniosków i opinii do proponowanych inwestycji i remontów w placówkach oświatowych, kulturalnych i sportowych na dany rok budżetowy.
 3. Opiniowanie regulaminu wynagradzania nauczycieli na dany rok budżetowy.
 4. Współpraca z pracownikami Referatu Oświaty, Kultury i Sportu, członkami Miejskiej Rady Sportu, Pełnomocnikiem ds. Sportu,
 5. Zapoznanie się oraz opiniowanie  propozycji placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych w ramach organizowanych akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście”,
 6. Udział członków komisji w przeprowadzanych kontrolach placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych w ramach organizowanych akcji „Zima i Lato w mieście”.
 7. Zapoznanie się z warunkami pracy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (spotkania w  placówkach oświatowych),
 8. Zapoznanie się z warunkami pracy oraz zadaniami Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejówku (spotkanie w bibliotece),
 9. Zapoznanie się z warunkami pracy oraz funkcjonowaniem obiektu sportowego przy ul. Reymonta w Sulejówku(spotkanie na terenie stadionu),
 10. Podjęcie działań zmierzających do utworzenia struktury organizacyjnej obiektu sportowego przy ul. Reymonta w Sulejówku,
 11. 11.Kontynuacja działań zmierzających do powołania Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek,
 12. Kontynuacja działań zmierzających do uruchomienia i zlokalizowania Domu Kultury w Sulejówku,
 13. Opiniowanie imprez miejskich organizowanych przez Urząd i Radę Miasta Sulejówek,
 14. Opiniowanie spraw bieżących zgłaszanych przez Mieszkańców Miasta Sulejówek oraz dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych w Mieście Sulejówek,
 15. Podjęcie działań zmierzających do doprecyzowania zapisów w regulaminie przyznawania nagrody „Zasłużony dla Miasta Sulejówek”,
 16. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2011/2012.

Przewodniczący

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

/-/ 

Daniel Dąbrowski

 
Data wprowadzenia informacji 2011-02-09 08:41:38, wprowadzający: Robert Zawadzki
wersja do druku