Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto Sulejówek  www.sulejowek.pl
Biuro Rady Miasta
Dane
Poradnik Interesanta
Organy
Burmistrz Miasta
Zastępca Burmistrza Miasta
Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta
Przewodniczący Rady Miasta
Rada Miasta
Komisje
° Komisja Rewizyjna
° Komisja Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych
° Komisja Finansów
° Komisja Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
° Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
° Komisja Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego
° Komisja doraźna ds. zmiany Statutu Miasta Sulejówek
° ARCHIWUM ZAWIADOMIEŃ
Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Sulejówku
Referaty Urzędu Miasta
Wybory
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Sesje Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Opinie pokontrolne
Audyt wewnętrzny
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Sprawozdania
Praca
Przetargi
Ogłoszenia
Inwestycje
Oferty inwestycyjne
Dane o środowisku
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Podstawa prawna
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Przydatne linki
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Komisje > Komisja Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego strona główna 

Komisja Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego
 

Skład osobowy Komisji Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta:


Janusz Czarnocki    Przewodniczący


Wojciech Kucharski –  Członek


Elżbieta Wasielkiewicz   Członek


Halina Wysocka  – Członek


Maria Domańska - Członek

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-17 08:39:43 Informację zaktualizowano 2011-07-06 13:43:48, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 

PLAN PRACY KOMISJI ŚRODOWISKA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA 2011 ROK


 


1. Opiniowanie projektu budżetu na rok 2011 w zakresie kompetencji Komisji.


2. Opiniowanie na bieżąco projektów uchwał przekazywanych do Komisji.


3. Opiniowanie przygotowanych Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sulejówek.


4. Współpraca z Dyr. MZWiK w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej.


5. Podejmowanie inicjatyw dotyczących ochrony środowiska i wyglądu estetycznego miasta oraz zagospodarowania terenu.


6. Analizowanie skarg i wniosków zgłoszonych przez mieszkańców do Komisji.


7. Kontrola realizacji Uchwał i wniosków w ramach kompetencji Komisji.


8. Rozpatrywanie spraw z zakresu programu działań Referatu Środowiska


i Rolnictwa, Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Architektury, Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami oraz Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej podlegających ocenie Komisji.


9. Współpraca ze Strażą Miejską w kwestii utrzymania porządku i czystości w Mieście.


10. Opiniowanie sprzedaży mienia komunalnego oraz działek w Mieście.


11. Prace nad nowelizacją Uchwały w sprawie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.


12. Propozycje Komisji do projektu budżetu na 2012 rok i opiniowanie tego projektu budżetu.


13. Analiza wydatków i skutki finansowe za grunty przejęte przez Miasto pod drogi.


 


Przewodniczący Komisji


/-/


Zbigniew Oktaba

 
Data wprowadzenia informacji 2011-02-09 08:19:09, wprowadzający: Robert Zawadzki
wersja do druku