Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto Sulejówek  www.sulejowek.pl
Biuro Rady Miasta
Dane
Poradnik Interesanta
Organy
Burmistrz Miasta
Zastępca Burmistrza Miasta
Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta
Przewodniczący Rady Miasta
Rada Miasta
Komisje
° Komisja Rewizyjna
° Komisja Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych
° Komisja Finansów
° Komisja Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
° Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
° Komisja Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego
° Komisja doraźna ds. zmiany Statutu Miasta Sulejówek
° ARCHIWUM ZAWIADOMIEŃ
Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Sulejówku
Referaty Urzędu Miasta
Wybory
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Sesje Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Opinie pokontrolne
Audyt wewnętrzny
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Sprawozdania
Praca
Przetargi
Ogłoszenia
Inwestycje
Oferty inwestycyjne
Dane o środowisku
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Podstawa prawna
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Przydatne linki
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Komisje > Komisja Inwestycji i Gospodarki Komunalnej strona główna 

Komisja Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
 

Skład osobowy Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta:


Andrzej Lipka    Przewodniczący


Andrzej Chachulski – Członek


Daniel Dąbrowski  – Członek


Zenon Dąbrowski     Członek


Dariusz Galiński –  Członek

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-17 08:36:48, wprowadzający: Robert Zawadzki
 

Plan Pracy Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Sulejówek na  2011 rok

 1. Opiniowanie projektu budżetu Miasta Sulejówek na 2011 rok w zakresie kompetencji Komisji.
 2. Zapoznawanie się z wybranymi inwestycjami realizowanymi w mieście przez członków Komisji.
 3. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sulejówek za rok 2010.
 4. Bieżące zapoznawanie się z przebiegiem i wynikami  przetargów inwestycyjnych w mieście.
 5. Wizje lokalne prowadzonych inwestycji w mieście z udziałem członków Komisji.
 6. Składanie propozycji  nowych inwestycji i remontów w mieście.
 7. Opiniowanie projektów uchwał przekazanych do Komisji.
 8. Udział członków Komisji w seminariach i szkoleniach.
 9. Śledzenie  problemów związanych z funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody i Oczyszczalni Ścieków z udziałem Dyrektora MZWiK i pracowników.
 10. Zapoznawanie się ze stanem technicznym domów komunalnych na podstawie dokumentów przedstawionych przez Wydział Techniczny i wizji lokalnych.
 11. Przyjmowanie uwag i wniosków zgłoszonych przez Mieszkańców Miasta Sulejówek oraz sporządzanie wniosków w w/w sprawach i kierowanie ich do Burmistrza Miasta Sulejówek.
 12. Zapoznawanie się z realizacją uchwał i wniosków w ramach kompetencji Komisji.
 13. Wniesienie propozycji inwestycyjnych do projektu budżetu Miasta Sulejówek do realizacji w 2011roku i w 2012 roku.
 14. Współpraca z Burmistrzem Miasta, Referatami oraz pozostałymi Radnymi i Komisjami Rady Miasta w podejmowaniu ważnych, strategicznych decyzji związanych z prawidłowym funkcjonowaniem i rozwojem miasta.
 15. Zainicjowanie i nadzór nad stworzeniem kompleksowych rozwiązań w zakresie Gospodarki Komunalnej – inwestycji wodno – kanalizacyjnych, drogowych, obiektów kubaturowych i innych.
 16. Analiza parametrów technicznych funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej w mieście( takich jak zużycie gazu, wody, energii elektrycznej itp.)

Przewodniczący Komisji Inwestycji

i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Sulejówek

/-/

Andrzej Lipka

 
Data wprowadzenia informacji 2011-02-09 08:36:40, wprowadzający: Robert Zawadzki
wersja do druku