Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto Sulejówek  www.sulejowek.pl
Biuro Rady Miasta
Dane
Poradnik Interesanta
Organy
Burmistrz Miasta
Zastępca Burmistrza Miasta
Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta
Przewodniczący Rady Miasta
Rada Miasta
Komisje
Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Sulejówku
Referaty Urzędu Miasta
Wybory
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Sesje Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Opinie pokontrolne
Audyt wewnętrzny
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Sprawozdania
Praca
Przetargi
Ogłoszenia
Inwestycje
Oferty inwestycyjne
Dane o środowisku
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Podstawa prawna
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Przydatne linki
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zastępca Burmistrza Miasta strona główna 

Zastępca Burmistrza Miasta
 

Magdalena Łukomska

Zastępca Burmistrza Miasta
Telefon:  (022) 76 06 230

 

 

Do zadań Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:

1)    podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza lub w razie wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza, po uprzednim otrzymaniu upoważnienia pisemnego,

2)    koordynacja i nadzór nad prawidłowym, terminowym, zgodnym z umową wykonywaniem zadań związanych z inwestycjami miejskimi,

3)    podejmowanie działań mających na celu rozwój gospodarczy i przestrzenny oraz promocję gospodarczą Miasta,

4)    monitorowanie Zrównoważonej Strategii Rozwoju Miasta Sulejówek oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego,

5)    koordynacja i nadzór nad spółkami prawa handlowego realizującymi zadania Miasta,

6)    monitorowanie i inicjowanie działań mających na celu wdrażanie nowatorskich rozwiązań i technologii w celu realizacji inwestycji miejskich oraz pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań Miasta,

7)    nadzorowanie prawidłowego wykorzystania dotacji na cele gospodarcze,

8)    kontrola nad prawidłową realizacją uchwał Rady Miasta i zarządzeń Burmistrza przez komórki organizacyjne, zgodnie z podległością służbową wynikającą ze schematu organizacyjnego,

9)    wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

 
Obowiązuje od: 2009-01-01   Data wprowadzenia informacji 2003-05-07 11:31:55 Informację zaktualizowano 2011-01-11 08:19:33, wprowadzający: Michał Kalinowski
wersja do druku