Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto Sulejówek  www.sulejowek.pl
Biuro Rady Miasta
Dane
Poradnik Interesanta
Organy
Burmistrz Miasta
Zastępca Burmistrza Miasta
Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta
Przewodniczący Rady Miasta
Rada Miasta
Komisje
Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Sulejówku
Referaty Urzędu Miasta
Wybory
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Sesje Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
° Zarządzenia z 2003 r.
° Zarządzenia z 2004 r.
° Zarządzenia z 2005 r.
° Zarządzenia z 2006 r.
° Zarządzenia z 2007 r.
° Zarządzenia z 2008 r.
° Zarządzenia z 2009 r.
° Zarządzenia z 2010 r.
° Zarządzenia z 2011 r.
- Grudzień 2011
- Listopad 2011
- Październik 2011
- Wrzesień 2011
- Sierpień 2011
- Lipiec 2011
- Czerwiec 2011
- Maj 2011
- Kwiecień 2011
- Marzec 2011
- Luty 2011
- Styczeń 2011
Opinie pokontrolne
Audyt wewnętrzny
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Sprawozdania
Praca
Przetargi
Ogłoszenia
Inwestycje
Oferty inwestycyjne
Dane o środowisku
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Podstawa prawna
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Przydatne linki
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Burmistrza > Zarządzenia z 2011 r. > Grudzień 2011 strona główna 

Grudzień 2011
 
 Zarządzenie Nr 142/2011 z dnia 1.12.2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Dowóz uczniów do szkoły Otwartych Serc w Sulejówku w 2012 r."
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 14:31:19, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Zarządzenie Nr 143/2011 z dnia 1.12.2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego wraz z dożywianiem na terenie Miasta Sulejówek w 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 14:33:56, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Zarządzenie Nr 144/2011 z dnia 1.12.2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu, rekreacji i turystyki.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 14:39:54, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Zarządzenie Nr 145/2011 z dnia 2.12.2011 r. w sprawie powołania komisji końcowego odbioru dostawy materiałów dydaktycznych ...
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 14:41:04, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Zarządzenie Nr 146/2011 z dnia 5.12.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sulejówek na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 14:41:53, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 12:44:09, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Zarządzenie Nr 148/2011 z dnia 6.12.2011 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 12:44:52, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Zarządzenie Nr 149/2011 z dnia 7.12.2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych ...
Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 12:46:17, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Zarządzenie Nr 150/2011 z dnia 7.12.2011 r. w sprawie powołania komisji Przetargowej ...
Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 13:10:57 Informację zaktualizowano 2011-12-19 14:22:44, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Zarządzenie Nr 151/2011 z dnia 8.12.2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ...
Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 13:37:27, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Zarządzenie Nr 152/2011 z dnia 15.12.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ...
Data wprowadzenia informacji 2011-12-19 14:23:29 Informację zaktualizowano 2011-12-19 14:23:50, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Zarządzenie Nr 153/2011 z dnia 16.12.2011 r. w sprawie zmian planu finansowego wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych Miasta Sulejówek na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-19 14:24:08 Informację zaktualizowano 2011-12-23 12:23:16, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Zarządzenie Nr 154/2011 z dnia 16.12.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ...
Data wprowadzenia informacji 2011-12-19 14:24:47, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Zarządzenie Nr 155/2011 z dnia 19.12.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sulejówek na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-23 12:25:58, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Zarządzenie Nr 156/2011 z dnia 19.12.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sulejówek na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-23 12:27:27, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Zarządzenie Nr 157/2011 z dnia 19.12.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sulejówek na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-23 12:28:05, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Zarządzenie Nr 158/2011 z dnia 19.12.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sulejówek na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-23 12:28:45 Informację zaktualizowano 2011-12-23 12:29:03, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Zarządzenie Nr 159/2011 z dnia 20.12.2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej współużytkowników wieczystych.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-21 13:16:48, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Zarządzenie Nr 160/2011 z dnia 21.12.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sulejówek na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-23 12:30:26, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Zarządzenie Nr 161/2011 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sulejówek na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-23 12:31:00, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Zarządzenie Nr 162/2011 z dnia 23.12.2011 r. w sprawie powierzenia MZWiK w Sulejówku zakładowi budżetowemu Miasta Sulejówekrealizacji zadania odprowadzania ścieków opadowych na terenie ...
Data wprowadzenia informacji 2011-12-23 12:32:57, wprowadzający: Agnieszka Pintara

Zobacz:
 Grudzień 2011 .  Listopad 2011 .  Październik 2011 .  Wrzesień 2011 .  Sierpień 2011 .  Lipiec 2011 .  Czerwiec 2011 .  Maj 2011 .  Kwiecień 2011 .  Marzec 2011 .  Luty 2011 .  Styczeń 2011 . 
wersja do druku