Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto Sulejówek  www.sulejowek.pl
Biuro Rady Miasta
Dane
Poradnik Interesanta
Organy
Burmistrz Miasta
Zastępca Burmistrza Miasta
Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta
Przewodniczący Rady Miasta
Rada Miasta
Komisje
Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Sulejówku
Referaty Urzędu Miasta
Wybory
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Sesje Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
° Zarządzenia z 2003 r.
° Zarządzenia z 2004 r.
° Zarządzenia z 2005 r.
° Zarządzenia z 2006 r.
° Zarządzenia z 2007 r.
° Zarządzenia z 2008 r.
° Zarządzenia z 2009 r.
° Zarządzenia z 2010 r.
° Zarządzenia z 2011 r.
- Grudzień 2011
- Listopad 2011
- Październik 2011
- Wrzesień 2011
- Sierpień 2011
- Lipiec 2011
- Czerwiec 2011
- Maj 2011
- Kwiecień 2011
- Marzec 2011
- Luty 2011
- Styczeń 2011
Opinie pokontrolne
Audyt wewnętrzny
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Sprawozdania
Praca
Przetargi
Ogłoszenia
Inwestycje
Oferty inwestycyjne
Dane o środowisku
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Podstawa prawna
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Przydatne linki
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Burmistrza > Zarządzenia z 2011 r. > Maj 2011 strona główna 

Maj 2011
 
 Zarządzenie Nr 41/2011 z dnia 04.05.2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu dofinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-12 13:12:24, wprowadzający: Robert Zawadzki
 
 Zarządzenie Nr 42/2011 z dnia 04.05.2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Sulejówek.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 11:39:21 Informację zaktualizowano 2011-05-12 13:09:22, wprowadzający: Robert Zawadzki
 
 Zarządzenie Nr 43/2011 z dnia 10.05.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sulejówek na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-12 15:14:33, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
 Zarządzenie Nr 44/2011 z dnia 13.05.2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie "Akademia Rozwoju Kompetencji Urzędu Miasta Sulejówek"
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 16:23:54, wprowadzający: Robert Zawadzki
 
 Zarządzenie Nr 45/2011 z dnia 23.05.2011 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-24 13:14:15, wprowadzający: Robert Zawadzki
 
 Zarządzenie Nr 46/2011 z dnia 27.05.2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej.
Data wprowadzenia informacji 2011-06-02 10:11:05 Informację zaktualizowano 2011-06-02 10:11:22, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
 Zarządzenie Nr 47/2011 z dnia 27.05.2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-27 14:14:20, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
 Zarządzenie Nr 48/2011 z dnia 27.05.2011 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Sulejówek w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-27 14:15:40, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
 Zarządzenie Nr 49/2011 z dnia 30.05.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sulejówek na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-06-06 10:18:24 Informację zaktualizowano 2011-06-06 10:18:55, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Zarządzenie Nr 50/2011 z dnia 30.05.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sulejówek na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-06-06 10:19:32, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Zarządzenie Nr 51/2011 z dnia 30.05.2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w art.37 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Data wprowadzenia informacji 2011-06-21 11:31:41, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Zarządzenie Nr 52/2011 z dnia 30.05.2011 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Sulejówek na zadanie publiczne w zakresie: 1) Organizacji i prowadzenia pozalekcyjnych, profilaktycznych zajęć sportowych, muzycznych, plastycznych (ceramicznych) i gimnastyki korekcyjnej., 2) Organizacji zajęć i imprez kulturalnychi edukacyjnych.
Data wprowadzenia informacji 2011-06-06 10:23:17, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Zarządzenie Nr 53/2011 z dnia 31.05.2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-06-01 11:08:39 Informację zaktualizowano 2011-06-06 10:15:42, wprowadzający: Agnieszka Pintara

Zobacz:
 Grudzień 2011 .  Listopad 2011 .  Październik 2011 .  Wrzesień 2011 .  Sierpień 2011 .  Lipiec 2011 .  Czerwiec 2011 .  Maj 2011 .  Kwiecień 2011 .  Marzec 2011 .  Luty 2011 .  Styczeń 2011 . 
wersja do druku