Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto Sulejówek  www.sulejowek.pl
Biuro Rady Miasta
Dane
Poradnik Interesanta
Organy
Burmistrz Miasta
Zastępca Burmistrza Miasta
Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta
Przewodniczący Rady Miasta
Rada Miasta
Komisje
Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Sulejówku
Referaty Urzędu Miasta
° Biuro Burmistrza Miasta
° Biuro Rady Miasta
° Referat Organizacyjny i Kontroli
° Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
° Urząd Stanu Cywilnego
° Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej
° Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
° Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
° Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
° Referat Gospodarki Przestrzennej Miasta
° Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
° Referat Finansów i Rachunkowości Budżetowej
° Referat Podatków i Opłat Lokalnych
° Referat Promocji i Pozyskiwania Funduszy
° Audytor Wewnętrzny
° Stanowisko ds. Oświaty
° Stanowisko ds. Polityki Informacyjnej Miasta
° Pełnomocnicy i koordynatorzy
Wybory
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Sesje Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Opinie pokontrolne
Audyt wewnętrzny
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Sprawozdania
Praca
Przetargi
Ogłoszenia
Inwestycje
Oferty inwestycyjne
Dane o środowisku
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Podstawa prawna
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Przydatne linki
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Referaty Urzędu Miasta > Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa strona główna 

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 

 


Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa – opracowywanie programu ochrony środowiska, aktualizowanie i raportowanie jego realizacji, prowadzenie postępowań dot. uwarunkowań środowiskowych, prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami, prowadzenie spraw z zakresu ochrony powietrza i ochrony przed hałasem, prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, urządzanie terenów zielonych i ochrona zieleni w mieście,  w tym przygotowywanie zezwoleń na wycięcia i  nasadzenia drzew i krzewów, nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz prowadzenie gospodarki leśnej w lasach komunalnych, prowadzenie rejestru i wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów rasy uznawanej za agresywną.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-19 13:14:35, wprowadzający: Robert Zawadzki
wersja do druku