Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto Sulejówek  www.sulejowek.pl
Biuro Rady Miasta
Dane
Poradnik Interesanta
Organy
Burmistrz Miasta
Zastępca Burmistrza Miasta
Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta
Przewodniczący Rady Miasta
Rada Miasta
Komisje
Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Sulejówku
Referaty Urzędu Miasta
° Biuro Burmistrza Miasta
° Biuro Rady Miasta
° Referat Organizacyjny i Kontroli
° Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
° Urząd Stanu Cywilnego
° Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej
° Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
° Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
° Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
° Referat Gospodarki Przestrzennej Miasta
° Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
° Referat Finansów i Rachunkowości Budżetowej
° Referat Podatków i Opłat Lokalnych
° Referat Promocji i Pozyskiwania Funduszy
° Audytor Wewnętrzny
° Stanowisko ds. Oświaty
° Stanowisko ds. Polityki Informacyjnej Miasta
° Pełnomocnicy i koordynatorzy
Wybory
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Sesje Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Opinie pokontrolne
Audyt wewnętrzny
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Sprawozdania
Praca
Przetargi
Ogłoszenia
Inwestycje
Oferty inwestycyjne
Dane o środowisku
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Podstawa prawna
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Przydatne linki
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Referaty Urzędu Miasta > Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej strona główna 

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 

 


Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem miasta oraz lokalami użytkowymi, utrzymanie czystości i porządku w mieście, pielęgnacja i wycinka drzew na terenach publicznych, nadzór nad utrzymaniem urządzeń odwadniających, utrzymanie zieleni w mieście, opieka miejsc pamięci narodowej, administrowanie targowiskiem, prowadzenie spraw związanych  z zarządzaniem drogami na terenie miasta  i organizacją ruchu, prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulic i placów,  wyłapywanie bezpańskich zwierząt i usuwanie zwłok padłych  zwierząt z dróg i terenów publicznych, nadzór na remontami ulic i chodników,  koordynowanie i nadzorowanie remontów mienia komunalnego oraz mieszkaniowego zasobu Miasta.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-19 13:11:55, wprowadzający: Robert Zawadzki
wersja do druku