Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto Sulejówek  www.sulejowek.pl
Biuro Rady Miasta
Dane
Poradnik Interesanta
Organy
Burmistrz Miasta
Zastępca Burmistrza Miasta
Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta
Przewodniczący Rady Miasta
Rada Miasta
Komisje
Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Sulejówku
Referaty Urzędu Miasta
Wybory
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Sesje Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
° Zarządzenia z 2003 r.
° Zarządzenia z 2004 r.
° Zarządzenia z 2005 r.
° Zarządzenia z 2006 r.
° Zarządzenia z 2007 r.
° Zarządzenia z 2008 r.
° Zarządzenia z 2009 r.
° Zarządzenia z 2010 r.
° Zarządzenia z 2011 r.
- Grudzień 2011
- Listopad 2011
- Październik 2011
- Wrzesień 2011
- Sierpień 2011
- Lipiec 2011
- Czerwiec 2011
- Maj 2011
- Kwiecień 2011
- Marzec 2011
- Luty 2011
- Styczeń 2011
Opinie pokontrolne
Audyt wewnętrzny
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Sprawozdania
Praca
Przetargi
Ogłoszenia
Inwestycje
Oferty inwestycyjne
Dane o środowisku
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Podstawa prawna
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Przydatne linki
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Burmistrza > Zarządzenia z 2011 r. > Marzec 2011 strona główna 

Marzec 2011
 
 Zarządzenie Nr 16/2011 z dnia 2.03.2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w związku z naborem kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Data wprowadzenia informacji 2011-03-03 08:58:54, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
 Zarządzenie Nr 17/2011 z dnia 08.03.2011 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych dla Miasta Sulejówek na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-03-14 13:59:15, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
 Zarządzenie Nr 18/2011 z dnia 11.03.2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w związku z naborem kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. polityki informacyjnej Miasta.
Data wprowadzenia informacji 2011-03-14 14:00:36, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
 Zarządzenie Nr 19/2011 z dnia 11.03.2011 r. w sprawie instrukcji postępowania dotyczącej przyjmowania ofert, proceduty wycofywania ofert złożonych i dokonywania zmian w złożonych ofertach.
Data wprowadzenia informacji 2011-03-14 14:02:02, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
Zarządzenie Nr 20/2011 z dnia 14.03.2011 r. w sprawie planu finansowego jednostek budżetowych Miasta Sulejówek na 2011 rok. 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-22 09:28:47, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
Zarządzenie Nr 21/2011 z dnia 14.03.2011 r. w sprawie planu finansowego wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych Miasta Sulejówek na 2011 rok. 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-22 09:32:23, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
 Zarządzenie Nr 22/2011 z dnia 25.03.2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.
Data wprowadzenia informacji 2011-03-15 15:57:46, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
 Zarządzenie Nr 23/2011 z dnia 16.03.2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej.
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 10:04:21, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
 Zarządzenie Nr 24/11 z dnia 16.03.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 4.845.000 euro na: "Utrzymanie bieżące dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta Sulejówek" oraz "Zakup wraz z dostawą kruszywa drogowego oraz destruktu asfaltowego w ilości 580 ton".
Data wprowadzenia informacji 2011-03-25 10:34:26, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
 Zarządzenie Nr 25/11 z dnia 16.03.2011 r. w sprawie powołania komisji końcowej odbioru robót p.n.: "Wykonanie metodą udarową odwiertu dwóch studni głębinowych (nr 6 i nr 7) w ramach zadania: II Etap - "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na obszarze powojskowym".
Data wprowadzenia informacji 2011-03-24 08:18:28, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
 Zarządzenie Nr 26/2011 z dnia 17.03.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 4.845.000 euro na: "Przebudowa układu stacji uzdatniania wody SUW II w Sulejówku przy ulicy Okuniewskiej 1".
Data wprowadzenia informacji 2011-03-24 08:20:27, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
 Zarządzenie Nr 27/11 z dnia 18.03.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 4.845.000 euro na: Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej.
Data wprowadzenia informacji 2011-03-24 08:22:09, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
 Zarządzenie Nr 28/2011 z dnia 18.03.2011 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Sulejówek na zadanie pod nazwą "Upowszechnianie sportu, rekreacji i turystyki", Zadanie "Prowadzenie zajęć sportowych, szkolenia w zakresie różnych dyscyplin sportowych, organizacja turniejów o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym na terenie Miasta Sulejówek a także organizowania imprez rekreacyjnych i turystycznych".
Data wprowadzenia informacji 2011-03-25 10:38:15, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
 Zarządzenie Nr 29/2011 z dnia 22.03.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetagowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 4.845.000 euro na: Budowa ulicy Konopnickiej i Kochanowskiego w gminie Sulejówek oraz Grabinie w gminie Halinów w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".
Data wprowadzenia informacji 2011-03-24 08:24:42, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
 Zarządzenie Nr 30/2011 z dnia 22.03.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli.
Data wprowadzenia informacji 2011-03-24 08:25:56 Informację zaktualizowano 2011-03-25 09:38:14, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
 Zarządzenie Nr 31/2011 z dnia 24.03.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sulejówek na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-01 10:01:38, wprowadzający: Robert Zawadzki
 
 Zarządzenie Nr 32/2011 z dnia 24.03.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sulejówek na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-01 10:02:13, wprowadzający: Robert Zawadzki
 
 Zarządzenie Nr 33/2011 z dnia 30.03.2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sulejówek [PDF - 23,3 MB]
Data wprowadzenia informacji 2011-04-01 10:52:09, wprowadzający: Michał Kalinowski

Zobacz:
 Grudzień 2011 .  Listopad 2011 .  Październik 2011 .  Wrzesień 2011 .  Sierpień 2011 .  Lipiec 2011 .  Czerwiec 2011 .  Maj 2011 .  Kwiecień 2011 .  Marzec 2011 .  Luty 2011 .  Styczeń 2011 . 
wersja do druku