Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto Sulejówek  www.sulejowek.pl
Biuro Rady Miasta
Dane
Poradnik Interesanta
Organy
Burmistrz Miasta
Zastępca Burmistrza Miasta
Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta
Przewodniczący Rady Miasta
Rada Miasta
Komisje
Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Sulejówku
Referaty Urzędu Miasta
Wybory
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Sesje Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
° Zarządzenia z 2003 r.
° Zarządzenia z 2004 r.
° Zarządzenia z 2005 r.
° Zarządzenia z 2006 r.
° Zarządzenia z 2007 r.
° Zarządzenia z 2008 r.
° Zarządzenia z 2009 r.
° Zarządzenia z 2010 r.
° Zarządzenia z 2011 r.
- Grudzień 2011
- Listopad 2011
- Październik 2011
- Wrzesień 2011
- Sierpień 2011
- Lipiec 2011
- Czerwiec 2011
- Maj 2011
- Kwiecień 2011
- Marzec 2011
- Luty 2011
- Styczeń 2011
Opinie pokontrolne
Audyt wewnętrzny
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Sprawozdania
Praca
Przetargi
Ogłoszenia
Inwestycje
Oferty inwestycyjne
Dane o środowisku
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Podstawa prawna
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Przydatne linki
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Burmistrza > Zarządzenia z 2011 r. > Styczeń 2011 strona główna 

Styczeń 2011
 
 Zarządzenie Nr 1/2011 z dnia 05.01.2011 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Sulejówek.
Data wprowadzenia informacji 2011-01-05 13:56:11, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
 Zarządzenie Nr 2/2011 z dnia 05.01.2011 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Sulejówek.
Data wprowadzenia informacji 2011-01-05 13:57:04, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
 Zarządzenie Nr 3/2011 z dnia 05.01.2011 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Rekrutacyjnej powołanej w związku z naborem kandydatów na stanowisko audytora wewnętrznego
Data wprowadzenia informacji 2011-01-18 08:32:07, wprowadzający: Robert Zawadzki
 
 Zarządzenie Nr 4/2011 z dnia 12.01.2011 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska oraz utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2011-01-18 13:56:36, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
 Zarządzenie Nr 5/2011 z dnia 20.01.2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejówku.
Data wprowadzenia informacji 2011-01-20 15:38:08 Informację zaktualizowano 2011-01-20 15:43:01, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
 Zarządzenie Nr 6/11 z dnia 24.01.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 193.000 euro na: wywóz odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych komunalnych, budynków prywatnych będących w administracji Urzędu Miasta, budynków Urzędu Miasta i Targowiska Miejskiego, z koszy ulicznych usytuowanych na terenie Miasta Sulejówek oraz worków oznakowanych UM, pojemników służących do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych od podpisania umowy do 31.12.2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-01-27 14:04:02, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
 Zarządzenie Nr 7/2011 z dnia 31.01.2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 12 kwietnia 2007 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 7/08 Burmistrza Miasta z dnia 30 stycznia 2008 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-01-31 15:33:13, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
 Zarządzenie Nr 8/2011 z dnia 31.01.2011 r. w sprawie powołania składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Data wprowadzenia informacji 2011-02-02 13:25:05, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
Zarządzenie Nr 9/2011 z dnia 31.01.2011 r. w sprawie projektów uchwał Rady Miasta Sulejówek oraz zarządzeń Burmistrza Miasta Sulejówek. 
Data wprowadzenia informacji 2011-02-02 13:30:06 Informację zaktualizowano 2011-02-02 13:40:54, wprowadzający: Michał Kalinowski

Zobacz:
 Grudzień 2011 .  Listopad 2011 .  Październik 2011 .  Wrzesień 2011 .  Sierpień 2011 .  Lipiec 2011 .  Czerwiec 2011 .  Maj 2011 .  Kwiecień 2011 .  Marzec 2011 .  Luty 2011 .  Styczeń 2011 . 
wersja do druku