Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto Sulejówek  www.sulejowek.pl
Biuro Rady Miasta
Dane
Poradnik Interesanta
Organy
Burmistrz Miasta
Zastępca Burmistrza Miasta
Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta
Przewodniczący Rady Miasta
Rada Miasta
Komisje
Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Sulejówku
Referaty Urzędu Miasta
Wybory
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Sesje Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Opinie pokontrolne
Audyt wewnętrzny
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Sprawozdania
Praca
Przetargi
Ogłoszenia
Inwestycje
Oferty inwestycyjne
Dane o środowisku
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Podstawa prawna
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Przydatne linki
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Skarbnik Miasta strona główna 

Skarbnik Miasta
 

Anita Bielawska

Skarbnik Miasta
Telefon: (022) 76-06-212

 

 

Do zadań Skarbnika w szczególności należy:

1)    pełnienie funkcji głównego księgowego budżetu Miasta,

2)    opracowanie uchwał w sprawie projektu budżetu Miasta oraz jego zmian,

3)    przekazywanie komórkom organizacyjnym Urzędu oraz miejskim jednostkom organizacyjnym wytycznych do opracowania projektu budżetu,

4)    nadzorowanie pracy Wydziału Finansowo-Podatkowego w zakresie realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta,

5)    nadzorowanie i analiza wykonywania budżetu Miasta przez Urząd i jednostki organizacyjne Miasta,

6)    nadzorowanie sporządzania sprawozdawczości budżetowej Urzędu i jednostek organizacyjnych miasta oraz bieżące informowanie Burmistrza o realizacji budżetu,

7)    terminowe  przekazywanie   sprawozdań  budżetowych  organom  Miasta i jednostkom nadrzędnym,

8)    nadzór nad służbami finansowo- księgowymi jednostek organizacyjnych miasta,

9)    nadzór finansowy nad zarządzaniem mieniem komunalnym,

10) opracowywanie instrukcji obiegu dokumentów i jej zmian,

11) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,

12) przygotowywanie analiz finansowych wraz z wnioskami zgodnie z potrzebami i harmonogramem określonym przez Burmistrza,

13) inicjowanie zmian w zakresie prawidłowego funkcjonowania finansów,

14) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.

 
Obowiązuje od: 2009-01-01   Data wprowadzenia informacji 2003-05-07 11:36:59 Informację zaktualizowano 2011-02-25 15:39:42, wprowadzający: Robert Zawadzki
wersja do druku