Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto Sulejówek  www.sulejowek.pl
Biuro Rady Miasta
Dane
Poradnik Interesanta
Organy
Burmistrz Miasta
Zastępca Burmistrza Miasta
Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta
Przewodniczący Rady Miasta
Rada Miasta
Komisje
° Komisja Rewizyjna
° Komisja Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych
° Komisja Finansów
° Komisja Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
° Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
° Komisja Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego
° Komisja doraźna ds. zmiany Statutu Miasta Sulejówek
° ARCHIWUM ZAWIADOMIEŃ
Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Sulejówku
Referaty Urzędu Miasta
Wybory
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Sesje Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Opinie pokontrolne
Audyt wewnętrzny
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Sprawozdania
Praca
Przetargi
Ogłoszenia
Inwestycje
Oferty inwestycyjne
Dane o środowisku
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Podstawa prawna
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Przydatne linki
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Komisje > Komisja Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych strona główna 

Komisja Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych
 

Skład osobowy Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych  Rady Miasta:


Łukasz Piotr Bogucki –  Przewodniczący


Tadeusz Małkiewicz   Członek


Zenon Izdebski –  Członek


Andrzej Lipka – Członek


Halina Wysocka – Członek

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-17 08:33:19 Informację zaktualizowano 2010-12-17 08:33:29, wprowadzający: Robert Zawadzki
 

PLAN PRACY KOMISJI  BEZPIECZEŃSTWA, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH na 2011 r.

 

 1. Bezpieczeństwo na drodze – (organizacja ruchu drogowego w mieście, szczególnie niebezpieczne miejsca, ograniczenie prędkości, bądź widoczny na drodze ).
 2. Współpraca z Policją w celu budowy spokoju społecznego.
 3. Monitoring w newralgicznych punktach miasta.
 4. Ochotnicza Straż Pożarna – sprawność, zagrożenia pożarowe.
 5. Straż Miejska – efekty pracy oraz perspektywy.
 6. Opieka zdrowotna – perspektywy rozwoju.
 7. Kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, potrzeby i wydatki.
 8. Współpraca z pełnomocnikiem do spraw  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 9. Propagowanie programów dotyczących profilaktyki uzależnieniowej w szkołach i nie tylko.
 10. Ocena stanu miasta po przebytej zimie w celu wskazania niebezpieczeństw grożących mieszkańcom.
 11. Kontakt z mieszkańcami w celu poznania problemów i próśb z zakresu działania Komisji.
 12. Opracowania opinii oraz wniosków należących do zakresu  działania Komisji.
 13. Współpraca ze służbami miejskimi w celu eliminacji miejsc szczególnie niebezpiecznych znajdujący się na terenie miasta.
 14. Ocena wykonania przez Urząd Miasta zadań z zakresu obrony Cywilnej.

 

Przewodniczący Komisji

Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw

Społecznych Rady Miasta

Sulejówek

/-/  

Łukasz Piotr Bogucki

 
Data wprowadzenia informacji 2011-02-09 08:28:20, wprowadzający: Robert Zawadzki
wersja do druku