Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto Sulejówek  www.sulejowek.pl
Biuro Rady Miasta
Dane
Poradnik Interesanta
Organy
Burmistrz Miasta
Zastępca Burmistrza Miasta
Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta
Przewodniczący Rady Miasta
Rada Miasta
Komisje
Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Sulejówku
Referaty Urzędu Miasta
Wybory
° 2004 - Wybory do Parlamentu Europejskiego
° 2005 - Konsultacje
° 2005 - Wybory do Sejmu i Senatu RP
° 2005 - Wybory Prezydenta RP
° 2006 - Wybory Samorządowe
° 2007 - Wybory do Sejmu i Senatu RP
° 2009 - Wybory do Parlamentu Europejskiego
° 2010 - Wybory Prezydenta RP
° 2010 - Wybory Samorządowe
° 2011 - Wybory uzupełniające do Rady Miasta Sulejówek
° 2011 - Wybory do Sejmu i Senatu RP
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Sesje Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Opinie pokontrolne
Audyt wewnętrzny
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Sprawozdania
Praca
Przetargi
Ogłoszenia
Inwestycje
Oferty inwestycyjne
Dane o środowisku
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Podstawa prawna
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Przydatne linki
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory > 2010 - Wybory Samorządowe strona główna 

2010 - Wybory Samorządowe
 
 Wyciąg z Obiweszczenia Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 15:42:19, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
 Protokół wyników głosowania i wyniku wyborów - Burmistrza Miasta Sulejówek - II tura
Data wprowadzenia informacji 2010-12-06 00:08:20, wprowadzający: Robert Zawadzki
 
 Godziny przekazania materiałów w dn. 4.12.2010 r. do Obwodowych Komisji Wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2010-11-26 16:04:43, wprowadzający: Robert Zawadzki
 
 Informacja o miejscu, dniach i godzinach dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Sulejówku - II tura
Data wprowadzenia informacji 2010-11-25 15:45:52 Informację zaktualizowano 2010-11-25 15:47:11, wprowadzający: Robert Zawadzki
 
 Wyciąg z komunikatu Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Data wprowadzenia informacji 2010-11-25 10:25:43 Informację zaktualizowano 2010-11-25 10:26:49, wprowadzający: Robert Zawadzki
 
 Uchwała nr 6 Miejskiej Komisji Wyborczej w Sulejóweku z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Miasta Sulejówek w dniu 5 grudnia 2010 r.
Data wprowadzenia informacji 2010-11-25 10:24:45, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
 Protokół z wyborów - Burmistrz Miasta Sulejówek
Data wprowadzenia informacji 2010-11-25 10:22:57, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
 Protokół z wyborów - Rada Miasta Sulejówek
Data wprowadzenia informacji 2010-11-25 10:20:21, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
 Godziny przekazania w dniu 20 listopada 2010 r materiałów z Urzędu Miasta Sulejówek do Obwodowych Komisji Wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2010-11-16 12:43:13, wprowadzający: Robert Zawadzki
 
 Udostępniony do wglądu spis wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
Data wprowadzenia informacji 2010-11-15 10:19:40, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
 Informacja - szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2010-11-12 09:29:09, wprowadzający: Robert Zawadzki
 
 Składy członków Obwodowych Komisji Wyborczych wraz z pełnionymi funkcjami.
Data wprowadzenia informacji 2010-11-09 08:38:29, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
 Informacja - dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Sulejówku.
Data wprowadzenia informacji 2010-11-05 12:08:44, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza
Data wprowadzenia informacji 2010-11-04 15:42:31, wprowadzający: Robert Zawadzki
 
 Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
Data wprowadzenia informacji 2010-11-04 15:41:28, wprowadzający: Robert Zawadzki
 
 Informacja - pierwsze spotkanie obwodowych komisji wyborczych.
Data wprowadzenia informacji 2010-11-04 13:05:35, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
 Uchwała Nr 3/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Sulejóweku z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie listy kandydatów na Burmistrza Miasta Sulejówek w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Data wprowadzenia informacji 2010-11-04 13:03:03, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
 Uchwała Nr 2/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Sulejóweku z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Data wprowadzenia informacji 2010-11-04 13:01:42, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
 Uchwała Nr 1/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Sulejóweku z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie przyznania numerów listom kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Miasta Sulejówek, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Data wprowadzenia informacji 2010-11-04 13:00:19, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
 Wyniki losowania numerów dla list kandydatów na radnych Rady Miasta Sulejówek
Data wprowadzenia informacji 2010-11-03 18:34:28, wprowadzający: Robert Zawadzki
 
 Informacja Komisarza Wyborczego w Siedlcach o przyznanych numerach dla list kandydatów na radnych - Rada Powiatu Mińskiego
Data wprowadzenia informacji 2010-11-02 15:52:51, wprowadzający: Robert Zawadzki
 
 Komunikat MKW w sprawie informacji o miejscu, dacie i godzinie publicznego losowania numerów dla list kandydatów na radnych
Data wprowadzenia informacji 2010-11-02 14:22:44 Informację zaktualizowano 2010-11-03 08:45:35, wprowadzający: Robert Zawadzki
 
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 22.10.2010 r. w sprawie utworzenia w Mieście Sulejówek stałych obwodów głosowania.
Data wprowadzenia informacji 2010-10-27 14:56:39, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych dla komitetów wyborczych i Urzędu Miasta
Data wprowadzenia informacji 2010-10-18 14:37:43, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
 Wykaz lokali przystosowanych do głosowania dla osób niepełnosprawnych
Data wprowadzenia informacji 2010-10-18 14:36:41, wprowadzający: Robert Zawadzki
 
 Skład Miejskiej Komisji Wyborczej - ZMIANY
Data wprowadzenia informacji 2010-10-18 13:20:27, wprowadzający: Robert Zawadzki
 
 Postanowienie nr 22/10 Komisarza Wyborczego w Siedlcach w sprawie wprowadzenia zmian w składach osobowych terytorialnych komisji wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2010-10-18 13:17:56, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
 Informacja o dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej
Data wprowadzenia informacji 2010-10-15 13:04:45, wprowadzający: Robert Zawadzki
 
 Skład Miejskiej Komisji Wyborczej
Data wprowadzenia informacji 2010-10-15 13:04:14, wprowadzający: Robert Zawadzki
 
 Informacja o pierwszym posiedzeniu Miejskiej Komisji Wyborczej w Sulejówku.
Data wprowadzenia informacji 2010-10-11 15:20:23, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
 Postanowienie Nr 20/10 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 7 października 2010 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2010-10-11 15:18:16, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
 Upoważnienie urzędników wyborczych do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.
Data wprowadzenia informacji 2010-10-01 14:10:09, wprowadzający: Robert Zawadzki
 
 Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy w wyborach w 2010 r.
Data wprowadzenia informacji 2010-09-28 08:48:48, wprowadzający: Robert Zawadzki
 


Podaję link do strony PKW na której znajduje się "Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r."


www.pkw.gov.pl -> wybory i referenda -> wybory samorządowe i referenda lokalne -> 2010 -> wyjaśnienia, informacje i pisma okólne


http://www.pkw.gov.pl/pkw2/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=23064&news_id=44445&layout=1&page=text 

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-28 08:32:51 Informację zaktualizowano 2010-09-28 08:34:55, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
 Komunikat Komisarza Wyborczego o terminie utworzenia komitetów wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2010-09-23 09:30:45, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
 Okręgi wyborcze 2010
Data wprowadzenia informacji 2010-09-22 12:28:48 Informację zaktualizowano 2010-10-04 11:11:45, wprowadzający: Michał Kalinowski
 

Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-22 12:21:34, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Data wprowadzenia informacji 2010-09-22 12:19:43 Informację zaktualizowano 2010-10-18 14:44:38, wprowadzający: Robert Zawadzki
wersja do druku