Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto Sulejówek  www.sulejowek.pl
Biuro Rady Miasta
Dane
Poradnik Interesanta
Organy
Burmistrz Miasta
Zastępca Burmistrza Miasta
Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta
Przewodniczący Rady Miasta
Rada Miasta
Komisje
° Komisja Rewizyjna
° Komisja Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych
° Komisja Finansów
° Komisja Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
° Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
° Komisja Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego
° Komisja doraźna ds. zmiany Statutu Miasta Sulejówek
° ARCHIWUM ZAWIADOMIEŃ
Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Sulejówku
Referaty Urzędu Miasta
Wybory
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Sesje Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Opinie pokontrolne
Audyt wewnętrzny
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Sprawozdania
Praca
Przetargi
Ogłoszenia
Inwestycje
Oferty inwestycyjne
Dane o środowisku
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Podstawa prawna
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Przydatne linki
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Komisje > Komisja Finansów strona główna 

Komisja Finansów
 

Skład osobowy Komisji Finansów Rady Miasta:


Tadeusz Małkiewicz –  Przewodniczący


Krzysztof Bożym   Członek


Janusz Czarnocki    Członek


Adam Lesiński  – Członek


Zenon Izdebski – Członek

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-17 08:35:26 Informację zaktualizowano 2011-04-07 10:57:15, wprowadzający: Michał Kalinowski
 

PLAN PRACY KOMISJI FINANSÓW NA 2011 ROK

 1. Opiniowanie projektu budżetu Burmistrza Miasta na 2011 rok.
 2. Opiniowanie bieżących uchwał, szczególnie dotyczących zmian w budżecie miasta.
 3. Informacja Prezesa Spółki „EKOINWESTYCJA” odnośnie kosztów funkcjonowania spółki oraz możliwości pozyskania pożyczek z WFOŚ i NFOŚ.
 4. Informacja Prezesa Spółki „Geotermia Sulejówek” odnośnie stanu finansów i kosztów  funkcjonowania spółki oraz możliwości pozyskiwania przez jej Zarząd środków na wykonanie odwiertów na terenie Glinianek.
 5. Informacja Skarbnika Miasta na temat spłat kredytów, w tym kredytów kupieckich i pożyczek zaciągniętych przez miasto.
 6. Informacja nt. możliwości pozyskiwania środków  z funduszy unijnych – wnioski jakie zostały złożone, aby pozyskać te środki.
 7. Omówienie  sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 r.
 8. Analiza finansowa wydatków urzędu miasta.
 9. Analiza finansowa funkcjonowania MOPS (z Komisją Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych).
 10. Informacja o ściąganiu podatków, oraz ilości kontroli ich dotyczących i efektów tego dla budżetu miasta.
 11. Analiza finansowa kosztów funkcjonowania Biblioteki Miejskiej – zadanie wspólne z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu.
 12. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.
 13. Analiza wydatków na oświatę (z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu).
 14. Informacja Dyrektora MZWiK na  temat przychodów i kosztów zakładu (analiza finansowa).
 15. Informacja Burmistrza i Dyrektora SPZOZ na temat finansów SPZOZ.
 16. Propozycje Komisji do projektu budżetu na 2012 rok i opiniowanie tego projektu budżetu.
 17. Przyjmowanie i bieżąca analiza skarg i wniosków Mieszkańców zgłaszanych do Komisji Finansów.

 

Przewodniczący Komisji Finansów

/-/

Tadeusz Małkiewicz

 
Data wprowadzenia informacji 2011-02-09 08:30:39, wprowadzający: Robert Zawadzki
wersja do druku