Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto Sulejówek  www.sulejowek.pl
Biuro Rady Miasta
Dane
Poradnik Interesanta
Organy
Burmistrz Miasta
Zastępca Burmistrza Miasta
Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta
Przewodniczący Rady Miasta
Rada Miasta
Komisje
° Komisja Rewizyjna
° Komisja Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych
° Komisja Finansów
° Komisja Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
° Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
° Komisja Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego
° Komisja doraźna ds. zmiany Statutu Miasta Sulejówek
° ARCHIWUM ZAWIADOMIEŃ
Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Sulejówku
Referaty Urzędu Miasta
Wybory
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Sesje Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Opinie pokontrolne
Audyt wewnętrzny
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Sprawozdania
Praca
Przetargi
Ogłoszenia
Inwestycje
Oferty inwestycyjne
Dane o środowisku
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Podstawa prawna
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Przydatne linki
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Komisje > Komisja Rewizyjna strona główna 

Komisja Rewizyjna
 

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta:


Zenon Dąbrowski –  Przewodniczący


Krzysztof Bożym – Członek


Andrzej Chachulski   Członek


Wojciech Kucharski –  Członek


Maria Domańska - Członek

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-17 08:32:14 Informację zaktualizowano 2011-07-06 13:44:53, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2011 ROK

 

1. Opiniowanie wykonania budżetu za rok 2010

  • sporządzenie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu za rok 2010
  • sporządzenie wniosku o udzielenie/nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta.

2. Kontrola w zakresie prawidłowości złożonych oświadczeń majątkowych przez Burmistrza, Wiceburmistrza, Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek i pracowników urzędu oraz ich publikacji w BIP zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

3. Kontrole zlecone przez Radę Miasta Sulejówek.

4. Przyjmowanie i analizowanie skarg mieszkańców zgłaszanych do Komisji.

5. Rozpatrywanie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

 

Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej

/-/

Zenon Dąbrowski

 

 
Data wprowadzenia informacji 2011-02-09 08:25:26, wprowadzający: Robert Zawadzki
wersja do druku