Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto Sulejówek  www.sulejowek.pl
Biuro Rady Miasta
Dane
Poradnik Interesanta
Organy
Burmistrz Miasta
Zastępca Burmistrza Miasta
Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta
Przewodniczący Rady Miasta
Rada Miasta
Komisje
Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Sulejówku
Referaty Urzędu Miasta
Wybory
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Sesje Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Opinie pokontrolne
Audyt wewnętrzny
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Sprawozdania
Praca
Przetargi
Ogłoszenia
° Ogłoszenia i Obwieszczenia
° Ogłoszenia dla Organizacji Pozarządowych
° Archiwum ogłoszeń
Inwestycje
Oferty inwestycyjne
Dane o środowisku
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Podstawa prawna
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Przydatne linki
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia > Archiwum ogłoszeń strona główna 
Obwieszczenie - wydanie postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 638 relacji Sulejówek – Wesoła – Warszawa na odcinku: od ok. km 0+009 (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 637 – ul. Okuniewska) do ok. km 2+677 (skrzyżowanie z ul. Drobiarską) tj. granicy m. Sulejówek z Dzielnicą Wesoła m.st. Warszawy na terenie gminy Sulejówek, powiat Mińsk Mazowiecki, województwo mazowieckie”.
2011-05-23 16:18:49
GPŚ/ŚR.7624/28B-0/2010   OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 2,  art. 74 ust. 3 ustaw  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie budowy napowietrznej linii nn 0,4 kV oraz kablowego przyłącza nn 0,4 kV w Sulejówku przy ulicy Szklarniowej na działce ewidencyjnej nr 62 i 64 w obrębie 55, nr 83, 24/8, 33 w obrębie 63 oraz nr 60, 61/2 i 63 w obrębie 61.
2011-05-06 08:16:38
GPM.6733.4.2011 O B W I E S Z C Z E N I E          Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (  ...więcej

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego nr 47 w Sulejówku.
2011-04-04 14:48:45
  O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK   o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zago  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji administracyjnej zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 114/2010 z dnia 21.04.2010r. dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie ulicy Kutrzeby
2011-03-31 13:00:52
GPŚ/ŚR 7624/1/1B-1/2010   O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępn  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Wareckiej, ulicy Krakowskiej, odcinek od ulicy Koszalińskiej do granicy z Gminą Halinów i ulicy Lubelskiej w Sulejówku
2011-03-31 12:58:25
GPŚ/ŚR 7624/9B-1/2010   O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnia  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu usług stolarskich
2011-03-31 12:45:06
GPŚ/ŚR 7624/22B-0/2010/2011    OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 2, art. 74 ust. 3 ustawy z   ...więcej

Ogłoszenie - Urząd Miasta Sulejówek poszukuje rzeczoznawcy majątkowego do wykonania wycen nieruchomości na terenie miasta Sulejówek
2011-03-29 12:34:10
  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji administracyjnej zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 114/2010 z dnia 21.04.2010r. dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie ulicy Kutrzeby.
2011-03-22 12:34:20
GPŚ/ŚR 7624/1/1B-1/2010   O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o   ...więcej

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części Ratajewa w Sulejówku oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Ratajewa w Sulejówku
2011-03-02 09:56:45
BURMISTRZ  MIASTA  SULEJÓWEK   O B W I E S Z C Z E N I E   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części Ratajewa w Sulejówku oraz o przystąpieniu do przeprowadz  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Miłosny w Sulejówku oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Miłosny w Sulejówku
2011-03-02 09:52:20
BURMISTRZ  MIASTA  SULEJÓWEK     O B W I E S Z C Z E N I E   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Miłosny w Sulejówku oraz o przystąpieniu do pr  ...więcej

Pokazano 1 - 10 z 97
następne