Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto Sulejówek  www.sulejowek.pl
Biuro Rady Miasta
Dane
Poradnik Interesanta
Organy
Burmistrz Miasta
Zastępca Burmistrza Miasta
Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta
Przewodniczący Rady Miasta
Rada Miasta
Komisje
Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Sulejówku
Referaty Urzędu Miasta
Wybory
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Sesje Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Opinie pokontrolne
Audyt wewnętrzny
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Sprawozdania
Praca
Przetargi
Ogłoszenia
° Ogłoszenia i Obwieszczenia
° Ogłoszenia dla Organizacji Pozarządowych
° Archiwum ogłoszeń
Inwestycje
Oferty inwestycyjne
Dane o środowisku
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Podstawa prawna
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Przydatne linki
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia > Ogłoszenia i Obwieszczenia strona główna 
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sulejówek i oddanej w użytkowanie wieczyste, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkowników wieczystych, zgodnie z Uchwałą Nr XVI/115/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 października 2011 roku
2011-12-21 13:18:05
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sulejówek i oddanej w użytkowanie wieczyste, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkowników wieczystych, zgodnie z Uchwałą Nr XVI/115/2011 Rady Miasta Sulejów  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospod. przestrz.
2011-12-09 12:54:07
„Duplikat  – pierwotne ogłoszenie opublikowano dnia 2-11-2011 r.”   ...więcej

AB.I.7351-238/2010
2011-12-09 12:43:07
  ...więcej

GPŚ/Śr 7624/22E-0/2010 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sulejówek
2011-12-07 13:11:33
  ...więcej

WOOŚ-II.4202.2.2011.TS - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
2011-12-07 13:10:02
  ...więcej

AB-I.6740.221.2011 - Obwieszczenie Starosty Mińskiego
2011-12-07 13:02:37
  ...więcej

2011-10-07 13:56:16
  ...więcej

Zwołanie posiedzenia Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników
2011-09-21 11:45:38
Sulejówek,13 września 2011 r. ZAWIADOMIENIE Na podstawie § 33 ust. 7 i 9 Statutu Miasta Sulejówek zwołuję posiedzenie Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowiecki  ...więcej

Wykaz nieruchomości będącej we władaniu Miasta Sulejówek, położonej w Sulejówku przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
2011-09-16 15:07:06
  ...więcej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sulejówek, położonej w Sulejówku przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Uchwałą Nr XIV/91/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 1 września 2011r.
2011-09-16 15:06:04
  ...więcej

Pokazano 1 - 10 z 22
następne