Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto Sulejówek  www.sulejowek.pl
Biuro Rady Miasta
Dane
Poradnik Interesanta
Organy
Burmistrz Miasta
Zastępca Burmistrza Miasta
Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta
Przewodniczący Rady Miasta
Rada Miasta
Komisje
Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Sulejówku
Referaty Urzędu Miasta
Wybory
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Sesje Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Opinie pokontrolne
Audyt wewnętrzny
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Sprawozdania
Praca
Przetargi
Ogłoszenia
Inwestycje
Oferty inwestycyjne
Dane o środowisku
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Podstawa prawna
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Przydatne linki
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Sulejówku strona główna 

Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Sulejówku
 
 Uchwała MKOPWiM Nr 32/XIX/11 z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego ze wzniesienia Pomnika Marszałka Polski Jóżefa Piłsudskiego w Sulejówku.
Data wprowadzenia informacji 2011-06-08 08:47:03, wprowadzający: Agnieszka Pintara, autor: MKOPWiM
 
 Uchwała MKOPWiM Nr 31/XVIII/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie terminu dobrowolnych wpłat na Pomnik Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
Data wprowadzenia informacji 2010-06-28 11:23:36, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
 Uchwała MKOPWiM Nr 30/XVIII/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie szacunkowej wartości świadczeń niepieniężnych wniesionych na Pomnik Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
Data wprowadzenia informacji 2010-06-28 11:22:31, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
 Uchwała MKOPWiM Nr 29/XVIII/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie sfinansowania z wyodrębnionego rachunku bankowego wydatków na Pomnik Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Sulejówku - inwestycyjnych oraz na organizację uroczystości odsłonięcia Pomnika
Data wprowadzenia informacji 2010-06-28 11:21:18, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
 Uchwała MKOPWiM Nr 28/XVIII/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie aneksu do umowy o Dzieło zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą
Data wprowadzenia informacji 2010-06-28 11:18:18, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
 Uchwała MKOPWiM Nr 27/XVIII/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia "Protokołu odbioru IV etapu wykonania, stanowiącego zarazem końcowy protokół odbioru Pomnika Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, sporządzonego dnia 13 czerwca 2010 r.'
Data wprowadzenia informacji 2010-06-28 11:16:59, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
 Uchwała MKOPWiM Nr 26/XVII/10 z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie ustalenia wzoru certyfikatu Fundatora lub Sponsora Pomnika Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
Data wprowadzenia informacji 2010-06-21 12:56:57 Informację zaktualizowano 2010-06-21 14:37:00, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Uchwała MKOPWiM Nr 25/XVII/10 z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie ustalenia treści informacji na Pomniku Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
Data wprowadzenia informacji 2010-06-21 12:55:59, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Podziękowania dla Sponsorów i Fundatorów Pomnika Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
Data wprowadzenia informacji 2010-06-17 12:31:54 Informację zaktualizowano 2010-06-17 14:35:12, wprowadzający: Robert Zawadzki
 
 Wpłaty na budowę Pomnika Marszałka - lista darczyńców
Data wprowadzenia informacji 2010-04-14 08:44:11 Informację zaktualizowano 2010-06-15 13:38:35, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Uchwała MKOPWiM Nr 24/XVI/10 z dnia 6 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania ze zbiórki publicznej w roku 2009 na wyodrębniony rachunek bankowy
Data wprowadzenia informacji 2010-04-02 08:43:59, wprowadzający: Robert Zawadzki
 
 Uchwała MKOPWiM Nr 22/XV/10 z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 14/IX/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie harmonogramu wzniesienia Pomnika Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz harmonogramu przeniesienia Kopca Współtwórców Niepodległej w Sulejówku.
Data wprowadzenia informacji 2010-01-27 13:15:07 Informację zaktualizowano 2010-01-27 13:30:12, wprowadzający: Agnieszka Pintara, autor: MKOPWiM
 
 Uchwała MKOPWiM Nr 21/XV/10 z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie planu pracy MKOPWiM w Sulejówku na rok 2010.
Data wprowadzenia informacji 2010-01-27 13:09:09, wprowadzający: Agnieszka Pintara, autor: MKOPWiM
 
 Uchwała MKOPWiM Nr 20/XV/10 z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie sprawozdania z pracy MKOPWiM w Sulejówku w roku 2009 r.
Data wprowadzenia informacji 2010-01-27 12:16:44, wprowadzający: Agnieszka Pintara, autor: MKOPWiM
 
 Uchwała MKOPWiM Nr 14/IX/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie harmonogramu wzniesienia Pomnika Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz harmonogramu przeniesienia Kopca Współtwórców Niepodległej w Sulejówku. Znowelizowana UCHWAŁĄ MKOPWiM Nr 22/XV/10 z dnia 18 stycznia 2010 r. (tekst jednolity)
Data wprowadzenia informacji 2009-01-27 09:24:12 Informację zaktualizowano 2010-01-27 14:12:36, wprowadzający: Agnieszka Pintara, autor: MKOPWiM
 
 Uchwała MKOPWiM Nr 13/IX/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie planu pracy Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Sulejówku na rok 2009.
Data wprowadzenia informacji 2009-01-27 09:21:57, wprowadzający: Agnieszka Pintara, autor: MKOPWiM
 
 Uchwała MKOPWiM Nr 12/IX/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie sprawozdania z pracy Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Sulejówku w roku 2008.
Data wprowadzenia informacji 2009-01-27 09:20:08, wprowadzający: Agnieszka Pintara, autor: MKOPWiM
 
 Uchwała MKOPWiM Nr 11/VIII/08 z dnia 8 września 2008 r. w sprawie wyboru prjektu oraz wskazania lokalizacji Pomnika Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
Data wprowadzenia informacji 2008-11-12 09:47:43, wprowadzający: Agnieszka Pintara, autor: MKOPWiM
 
 Uchwała MKOPWiM Nr 10/VII/08 z dnia 8 września 2008 r. w sprawie rejestracji projektów Pomnika Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
Data wprowadzenia informacji 2008-10-22 10:25:58, wprowadzający: Agnieszka Pintara, autor: MKOPWiM
 
 Uchwała MKOPWiM Nr 9/VI/08 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie aktu erekcyjnego Pomnika Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-13 13:32:40, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
Zarządzenie Nr 53/2008 z dnia 26.05.2008 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym MKOPWiM w Sulejówku. 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-04 13:56:06, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Uchwała MKOPWiM Nr 6/IV/08 z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie sprawozdania z pracy KOPWiM w Sulejówku w roku 2007.
Data wprowadzenia informacji 2008-04-15 13:35:49, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Uchwała MKOPWiM Nr 7/IV/08 z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany regulaminu otwartego konkursu na projekt Pomnika Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
Data wprowadzenia informacji 2008-04-15 13:03:56 Informację zaktualizowano 2008-04-15 15:21:55, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 

Zarządzenie Nr 153/07 z dnia 19.X.2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 145/07 z dnia 5.X.2007 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2008-04-14 17:15:16 Informację zaktualizowano 2009-10-29 15:21:29, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
Zarządzenie Nr 145/07 z dnia 5.X.2007 r. w sprawie powołania Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Sulejówku oraz ustalenia składu osobowego. 
Data wprowadzenia informacji 2008-04-14 17:11:06 Informację zaktualizowano 2008-04-14 17:18:23, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
Zarządzenie Nr 35/08 z dnia 14.IV.2008 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Sulejówku.  
Data wprowadzenia informacji 2008-04-14 16:55:42 Informację zaktualizowano 2008-04-17 09:50:52, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Otwarty konkurs na projekt Pomnika Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (tekst jednolity).
Data wprowadzenia informacji 2008-04-14 16:46:38 Informację zaktualizowano 2008-04-30 20:24:32, wprowadzający: Agnieszka Pintara
wersja do druku