Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto Sulejówek  www.sulejowek.pl
Biuro Rady Miasta
Dane
Poradnik Interesanta
Organy
Burmistrz Miasta
Zastępca Burmistrza Miasta
Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta
Przewodniczący Rady Miasta
Rada Miasta
Komisje
Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Sulejówku
Referaty Urzędu Miasta
Wybory
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Sesje Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Opinie pokontrolne
Audyt wewnętrzny
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Sprawozdania
Praca
Przetargi
Ogłoszenia
Inwestycje
Oferty inwestycyjne
Dane o środowisku
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Podstawa prawna
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Przydatne linki
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Dane o środowisku strona główna 

Dane o środowisku
 

Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku

 

W związku z obowiązkiem określonym w par. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 110, poz. 1058), który mówi, iż „dla kart informacyjnych w każdej kategorii dokumentów jest prowadzony spis kart informacyjnych zawierający numer kolejny karty, nazwę i zakres przedmiotowy dokumentu oraz dane podmiotu, którego dokument dotyczy” poniżej zamieszczamy odnośniki do wykazu kart informacyjnych umieszczonych w wykazie.

http://www.ekokarty.pl/wykaz/sulejowek

 

Baza danych przedsiębiorców przyjmujących zużyty sprzęt elektroniczny

 

  • Program ochrony środowiska dla Miasta Sulejówek na lata 2006-2012.

http://bip.sulejowek.pl/upload/rmuch_310_LVIII_06_z_28_VIII_06.htm

http://bip.sulejowek.pl/upload/zal_do_uch_310_pos_2006_2012.pdf

 

  • Plan gospodarki odpadami dla Miasta Sulejówek na lata 2006-2012.

http://bip.sulejowek.pl/upload/rmuch_309_LVIII_06_z_28_VIII_06.htm

http://bip.sulejowek.pl/upload/zal_do_uch_309_pgo_2006_2012.pdf

 

  • Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulejówek.

http://bip.sulejowek.pl/upload/rmuch_46_X_07_z_26_IV_07.pdf

 

  • Zmiany do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulejówek.

http://bip.sulejowek.pl/upload/rmuch_250_XLI_09_z_25_VI_09.pdf

 

  • Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

http://bip.sulejowek.pl/upload/LII-293-09.pdf


 

 
Data wprowadzenia informacji 2007-05-18 12:51:36 Informację zaktualizowano 2010-12-08 15:03:06, wprowadzający: Robert Zawadzki
Baza danych przedsiębiorców przyjmujących
zużyty sprzęt elektroniczny 

 

W związku z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.Nr180, poz.1495) Urząd Miasta Sulejówek przedstawia bazę danych przedsiębiorców przyjmujących zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

     Ponadto przypomina się, że zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005r. o zużytym sprzęcie elektronicznym i elektrycznym zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany przekazać burmistrzowi miasta, na terenie którego działa, w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności, informację zawierającą :

 

  1. Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt.
  2. Adresy punktów zbierania zużytego sprzętu, w tym punkty sprzedaży sprzętu.

 

Rejestr firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny

 

 

Lp.

Nazwa firmy

Adres

Miejsce zbierania zużytego sprzętu

Uwagi

1.

Detronik

Zdzisław Aleksandrowicz

05 – 070 Sulejówek

ul. Krasickiego 47

05 – 070 Sulejówek ul. Dworcowa 80

 

2.

PCS

Cieślikowska Elżbieta

05 – 070 Sulejówek

ul. Dworcowa 47

05 – 070 Sulejówek

ul. Dworcowa 47

 

3.

Sklep Elektryczny 220 V

Piłat Joanna

05 – 070 Sulejówek

ul. Legionów 11

05 – 070 Sulejówek

ul. Dworcowa 82

 

4.

Dosis Sp. z o.o.

03 – 563 Warszawa
ul. Trocka 10

 

05 – 070 Sulejówek
ul. Bema 2N - Apteka

w aptece zbierane będą zużyte specjalistyczne przyrządy medyczne: np. elektroniczne termometry, glukometry, ciśnieniomierze

5.

Sklep wielobranżowy
Kielak Irena

05 – 071 Sulejówek

ul Krakowska 2

05 – 071 Sulejówek

ul. Staszica (targowisko miejskie)

 

6.

P. U. H. EKO – SAM BIS E. Borucka, A. Czajkowski, W. Hernik

05 – 074 Halinów

ul. Bema 84

brak wyznaczonych punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

odbiór odpadów w/w sprzętu prowadzony jest bezpośrednio z prywatnych posesji z terenu miasta Sulejówek

7.

JAR – COM

 Jarosław Stefaniuk

05 – 070 Sulejówek ul. Szkolna 1

05 – 070 Sulejówek ul. Szkolna

 

 

 
Data wprowadzenia informacji 2007-05-30 15:18:10 Informację zaktualizowano 2011-02-08 12:54:18, wprowadzający: Michał Kalinowski
 

WYKAZ FIRM ŚWIADCZACYCH USŁUGI W ZAKRESIE WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

ODPADY STAŁE

NIECZYSTOSCI CIEKŁE

1. SITA POLSKA Sp.z o.o.

    ul. Ciołka16, 01-443 Warszawa

    tel. (22) 837 69 22, 837 59 57, 877 24 10

1. SITA POLSKA Sp.z o.o.

    ul. Ciołka16, 01-443 Warszawa

    tel. (22) 837 69 22, 837 59 57, 877 24 10

2. PPHU LEKARO

    Dziechciniec 7, 05-462 Wiązowna

    tel. (22) 789 02 79, 795 10 75

2. PPHU LEKARO

    Dziechciniec 7, 05-462 Wiązowna

    tel. (22) 789 02 79, 795 10 75

3. MPO WARSZAWA

    ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa

    tel. (22) 632 00 51 do 59, 836 49 16, 815 20 41

3. MPO WARSZAWA

    ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa

    tel. (22) 632 00 51 do 59, 836 49 16, 815 20 41

4. REMONDIS Sp. z o.o.

    ul. Johna Lennona 4, 05-400 Otwock

    tel. (22) 779 26 14, 779 50 01

4. REMONDIS Sp. z o.o.

    ul. Johna Lennona 4, 05-400 Otwock

    tel. (22) 779 26 14, 779 50 01

5. Zakład Usług Asenizacyjnych – M. BAKUN

   ul. Żółkiewskiego 11, 05-075 Wesoła

   tel. (22) 783 24 63

5. Zakład Usług Asenizacyjnych – M. BAKUN

    ul. Żółkiewskiego 11, 05-075 Wesoła

    tel. (22) 783 24 63

6. TRANS NEC

    ul. Bartoszycka 23 m 4

    04-923 Warszawa

    tel. (22) 773 37 67,773 24 63

6. TRANS NEC

    ul. Bartoszycka 23 m 4

    04-923 Warszawa

    tel. (22) 773 37 67,773 24 63

7. Zakład Usług Komunalnych „BŁYSK” Sp. z o.o.

    ul. Piaskowa 2, 05-400 Otwock

    tel. (22) 779 40 23, 787 70 29

7. Zakład Usług Komunalnych „BŁYSK” Sp. z o.o.

    ul. Piaskowa 2, 05-400 Otwock

    tel. (22) 779 40 23, 787 70 29

8. BYŚ Wojciech Byśkiewicz

      ul. Arkuszowa 43, 01-934 Warszawa

      tel. (22) 865 31 51

8.  BYŚ Wojciech Byśkiewicz

     ul. Arkuszowa 43, 01-934 Warszawa

     tel. (22) 865 31 51

9. KOBE P.B.S. Kotowscy

    ul. Myśliwska 8, 02-200 Wołomin

    tel. (22) 787 73 28

9. KOBE P.B.S. Kotowscy

    ul. Myśliwska 8, 02-200 Wołomin

    tel. (22) 787 73 28

10. POLSUPER Sp. z o.o.

      ul. Krakowskie Przedmieście 4/6, 00-333 Warszawa

      tel. (22) 826 11 17

10. POLSUPER Sp. z o.o.

      ul. Krakowskie Przedmieście 4/6, 00-333 Warszawa

      tel. (22) 826 11 17

11. EKO-SAM BIS

    ul. Bema 84, 05-074 Halinów

    tel. (22) 783 83 28

11. Jacek Jobczyk

      ul. Małachowskiego 9, 05-071 Sulejówek

      tel. (22) 783 31 66

12. MPK Sp. z o.o.

     ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka

     tel. (29) 769 18 00

12. Robert Dobrowolski

      ul. Kochanowskiego 16, 05-070 Sulejówek

      tel. (22) 783 45 09

13. PIAST KOŁODZIEJ MIROSŁAW

      ul. 1 Praskiego Pułku 11, 05-075 Warszawa – Wesoła

13. Piotr Jobczyk

     ul. Małachowskiego 9, 05-071 Sulejówek

      tel. (22) 783 91 04

 

14. Andrzej Lubowicki

     ul. Jagiellońska 7 C, 05-070 Sulejówek

     tel. (22) 783 55 73

 

15. Andrzej Cieślik

     ul. Wspólna 59, 05-070 Sulejówek

     tel. (22) 783 23 03

16. Mirosław Orzechowski

      ul. Andersa 12, 05-071 Sulejówek

      tel. 502 548 771

17. Tomasz Soćko

      ul. Trakt Brzeski 110, 05-070 Sulejówek

      tel. (22) 783 33 56

18. Jan Tudek

      ul. Żeromskiego 81, 05-070 Sulejówek

      tel. (22) 783 34 29

 

19. Jacek Trzeciak

     ul. Leszka 11, 05-230 Kobyłka

     tel. (22) 786 34 50

 

20. Andrzej Rudnicki

      ul. Podgórna 9, 05-074 Konik Nowy

      tel. (22) 783 85 07

 

21. Usługi Asenizacyjne Roman Machałowski

      ul. Działkowa 4, 05-079 Okuniew

      tel: 506 104 783

 

22. „ALANDA” Nieczystości Płynne

      Karolina, ul. Główna 108, 05-300 Mińsk Mazowiecki

      tel. (25) 758 11 55

 

23. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe WIKA

     Wiesława Karwowska

     Grabina 10, 05-074 Halinów

      tel. 605 945 804

 

24. „CLIPPER” Sp. z o.o.  toalety przenośne

      ul. Muszkieterów 31, 02-273 Warszawa

      tel. (22) 868 45 92 (93), 801 52 52 52

25. TOI TOI Systemy Sanitarne Sp. z o.o. – toalety

      przenośne

      ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa

      tel. (22) 614 59 79

26. WC SERWIS Beata Bańska toalety przenośne

      ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze

      tel. (32) 278 45 31

      Oddział: ul. Górczewska 179, 01-410 Warszawa

      tel: (22) 877 46 93

 

 
Data wprowadzenia informacji 2011-02-08 12:59:03, wprowadzający: Michał Kalinowski
wersja do druku