Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto Sulejówek  www.sulejowek.pl
Biuro Rady Miasta
Dane
Poradnik Interesanta
Organy
Burmistrz Miasta
Zastępca Burmistrza Miasta
Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta
Przewodniczący Rady Miasta
Rada Miasta
Komisje
Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Sulejówku
Referaty Urzędu Miasta
Wybory
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Sesje Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Opinie pokontrolne
Audyt wewnętrzny
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Sprawozdania
Praca
Przetargi
Ogłoszenia
Inwestycje
Oferty inwestycyjne
Dane o środowisku
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Podstawa prawna
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Przydatne linki
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Burmistrz Miasta strona główna 

Burmistrz Miasta
 

Arkadiusz Śliwa

Burmistrz Miasta
Telefon: (022)  76-06-230

 

Przyjęcia interesantów:

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 7 marca br. nastąpi zmiana miejsca przyjęć Mieszkańców przez Burmistrza.  Przyjęcia odbywać się będą w każdy poniedziałek, w budynku przy ul.Reymonta 43 (wejście od ul. Gdańskiej) w pok. 111 w godz. 13:00-17:00 po wcześniejszym zapisaniu się na rozmowę telefonicznie (0-22 76-06-230)  bądź osobiście (Biuro Burmistrza ul. Dworcowa 55, I piętro, pok. 10).

Do wyłącznej właściwości Burmistrza należy w szczególności:

1)    pełnienie funkcji organu wykonawczego,

2)    kierowanie pracami Urzędu,

3)    reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,

4)    wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych,

5)    powoływanie Zastępcy Burmistrza,

6)    zatrudnianie, ustalanie wynagrodzeń i zwalnianie pracowników,

7)    podejmowanie decyzji w sprawie nagród i kar,

8)    udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Miasta nie stanowi inaczej,

9)    rozpatrywanie skarg i wniosków,

10) udzielanie w formie pisemnej upoważnienia Zastępcy Burmistrza, lub innym pracownikom Urzędu, do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, postanowień i zaświadczeń,

11) ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego,

12) informowanie mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych,

13) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa.

 
Obowiązuje od: 2009-01-01   Data wprowadzenia informacji 2003-05-07 11:21:56 Informację zaktualizowano 2011-06-02 13:46:09, wprowadzający: Michał Kalinowski
wersja do druku