Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto Sulejówek  www.sulejowek.pl
Biuro Rady Miasta
Dane
Poradnik Interesanta
Organy
Burmistrz Miasta
Zastępca Burmistrza Miasta
Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta
Przewodniczący Rady Miasta
Rada Miasta
Komisje
Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Sulejówku
Referaty Urzędu Miasta
Wybory
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Sesje Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Opinie pokontrolne
Audyt wewnętrzny
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Sprawozdania
Praca
Przetargi
° Przetargi aktualne
° Przetargi zakończone
° Wynik przetargów
° Przetargi unieważnione
° Ogłoszenia o zawarciu umowy
Ogłoszenia
Inwestycje
Oferty inwestycyjne
Dane o środowisku
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Podstawa prawna
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Przydatne linki
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi > Przetargi unieważnione strona główna 
IZP.271.27.11 – Przetarg na zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Sulejówek w sezonie 2011/2012 r. Termin składania ofert: 08/12/2011 r. godz. 12:00.
2011-12-09 12:08:40
„Duplikat – pierwotne ogłoszenie opublikowano na sronie www.sulejowek.pl w zakładce BIP dnia 30-11-2011 r.” Sulejówek, dnia 06.12.2011 r. IZP.271.27.11 Odpowiedź nr 1 na zapytanie oferenta dotyczy: Przetargu nieograniczonego n  ...więcej

T/IZP-2710/05/11 - „Przebudowa układu stacji uzdatniania wody SUW II w Sulejówku przy ulicy Okuniewskiej 1” w ramach zadania p.n. „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na obszarze powojskowym”. - Termin składania ofert - 14/04/2011 r.
2011-03-21 12:05:53
Sulejówek, 12.04.2011 r.   T/IZP-3400/05/11   MODYFIKACJASpecyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. przetargu nieograniczonego p. n. „Przebudowa układu stacji uzdatniania wody SUW II w Sulejówku przy ulicy Okuniew  ...więcej

T/IZP – 3400/26/10 - Wywóz odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych komunalnych, budynków prywatnych będących w administracji Urzędu Miasta, budynków Urzędu Miasta i Targowiska Miejskiego , z koszy ulicznych usytuowanych na terenie Miasta Sulejówek oraz worków oznakowanych UM, pojemników służących do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - termin składania ofert - 28.12.2010 r.
2010-12-14 10:05:53
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA I ADRES Nazwa: Miasto Sulejówek Adres pocztowy: ul. Dworcowa 55 Miejscowość: Sulejówek  &nbs  ...więcej

T/IZP – 3400/25/10 - Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego, oświetlenia parkowego oraz oświetlenia Miejsc Pamięci Narodowej na terenie miasta Sulejówek, łączna ilość opraw oświetleniowych 3471 szt., wraz z materiałami. - Termin składania ofert - 22/12/2010 r. godz.12:00.
2010-12-13 17:39:53
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA I ADRES Nazwa: Miasto Sulejówek Adres pocztowy: ul. Dworcowa 55 Miejscowość: Sulejówek  &nbs  ...więcej

T/IZP-3400/21/10 - Dot.: przetargu nieograniczonego na wykonanie zimowego utrzymania dróg w Sulejówku w sezonie 2010/2011 oraz sprzątanie dróg
2010-11-17 15:24:41
Sulejówek, dnia 17.11.2010 r. T/IZP-3400/21/10   OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU   Dot.: przetargu nieograniczonego  na wykonanie zimowego utrzymania dróg w Sulejówku w sezonie 2010/2011 oraz sprzątanie dróg   Z  ...więcej

ZSP/ZP-3400/01/10 - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejówku, ul. Paderewskiego 29 - Termin składania 22/06/2010 r.
2010-05-31 15:17:06
Sulejówek, 16.06.2010 r. LO/ZP-3400/01/10 -II Wyjaśnienie II dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejówku, ul. Paderewskiego 29.       ...więcej

T/IZP-3400/10/10 - MODYFIKACJA SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie metodą udarową odwiertu dwóch studni głębinowych nr 6 i nr 7 dla miejskiego ujęcia wody przy ul. Okuniewskiej 1 w Sulejówku - WAŻNE ZMIANY!!!
2010-04-26 16:56:29
Sulejówek, 23.04.2010 r. T/IZP-3400/10/10 MODYFIKACJASpecyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie metodą udarową odwiertu dwóch studni głębinowych nr 6 i nr 7 dla miejskiego ujęcia wody przy ul  ...więcej

T/IZP-3400/13/10 - Wykonanie placu zabaw dla dzieci na Placu Czarnieckiego w Sulejówku. Termin składania ofert - 07/05/2010 r.
2010-04-20 11:49:34
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA I ADRES Nazwa: Urząd Miasta Sulejówek Adres pocztowy: ul. Dworcowa 55 Miejscowość: Sulej  ...więcej

T/ZP-3400/10/10 - Wykonanie metodą udarową odwiertu dwóch studni głębinowych nr 6 i nr 7 dla miejskiego ujęcia wody przy ul. Okuniewskiej 1 w Sulejówku - 05/05/2010 r. godz.12:00
2010-04-16 15:16:09
T/ZP-3400/10/10   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA I ADRES Nazwa: Urząd Miasta Sulejówek Adres pocztowy: ul. Dworcowa 55 Miejscowoś  ...więcej

T/IZP-3400/08/10 - Wykonanie placu zabaw dla dzieci na Placu Czarnieckiego w Sulejówku - Termin składania ofert - 16/04/2010 r.godz. 12:00
2010-03-31 15:41:49
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA I ADRES Nazwa: Urząd Miasta Sulejówek Adres pocztowy: ul. Dworcowa 55 Miejscowość: Sulejówek &nb  ...więcej

Pokazano 1 - 10 z 42
następne