Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto Sulejówek  www.sulejowek.pl
Biuro Rady Miasta
Dane
Poradnik Interesanta
Organy
Burmistrz Miasta
Zastępca Burmistrza Miasta
Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta
Przewodniczący Rady Miasta
Rada Miasta
Komisje
Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Sulejówku
Referaty Urzędu Miasta
Wybory
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Sesje Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Opinie pokontrolne
Audyt wewnętrzny
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Sprawozdania
Praca
Przetargi
° Przetargi aktualne
° Przetargi zakończone
° Wynik przetargów
° Przetargi unieważnione
° Ogłoszenia o zawarciu umowy
Ogłoszenia
Inwestycje
Oferty inwestycyjne
Dane o środowisku
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Podstawa prawna
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Przydatne linki
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi > Wynik przetargów strona główna 
IZP.271.28.11 - Zadanie Nr 2 – dowóz uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Sulejówek do szkół na terenie Sulejówka.
2011-12-28 09:20:08
Sulejówek, dnia 27.12.2011 r. IZP.271.28.11 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Zadanie Nr 2 – dowóz do szkoły dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Sulejówek   ...więcej

IZP.271.28.11 - Zadanie Nr 1 – dowóz uczniów niepełnosprawnych (w tym na wózkach inwalidzkich) zamieszkałych na terenie Miasta Sulejówek do szkół na terenie Sulejówka, Warszawy i Ignacowa.
2011-12-22 11:18:10
  Sulejówek, dnia 21.12.2011 r. IZP.271.28.11 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Zadanie nr 1 - dowóz uczniów niepełnosprawnych (w tym na wózkach inwalidzk  ...więcej

GGN.6840.8.2001 - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Sulejówek, ul. Chopina.
2011-12-20 09:43:27
  ...więcej

GGN.6840.4.2011 - Drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Sulejówek.
2011-12-19 14:04:53
  ...więcej

IZP.271.27.11 - Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Sulejówek w sezonie 2011/2012.
2011-12-15 11:14:30
Sulejówek, dnia 14.12.2011 r. IZP.271.27.11 OGŁOSZENIE  O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Dot.: przetargu nieograniczonego  na zimowe utrzymanie dróg  na terenie miasta Sulejówek w sezonie 2011/2012. Zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z   ...więcej

IZP.271.27.11 - Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Sulejówek w sezonie 2011/2012.
2011-12-09 13:21:50
Sulejówek, dnia 08.12.2011 r. IZP.271.27.11 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Sulejówek w sezonie 2011/2012.   Zgo  ...więcej

MZWiK/ZP.271.02.11 - Świadczenie usług ochrony przed kradzieżą i włamaniem na terenie obiektu Stacji Uzdatniania Wody.
2011-12-09 13:03:13
„Duplikat  – pierwotne ogłoszenie opublikowano dnia 17-11-2011 r.”   ...więcej

MZWiK/ZP-271/01/11 - OGŁOSZENIE o wyborze oferty
2011-12-09 11:57:48
„Duplikat – pierwotne ogłoszenie opublikowano dnia 17-11-2011 r.”   ...więcej

IZP.271.25.11 - ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na zimowe utrzymanie dróg.
2011-12-09 11:53:13
„Duplikat – pierwotne ogłoszenie opublikowano na sronie www.sulejowek.pl w zakładce BIP dnia 28-11-2011 r.” Sulejówek, dnia 24.11.2011r. IZP.271.25.11 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Dot. postępowania o  ...więcej

GGN.6840.4.2011 - Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Sulejówek. Ulice: Długa, Łomżyńska, Mazowiecka, Tramwajowa, Piaskowa, Okuniewska.
2011-10-03 13:44:36
  ...więcej

Pokazano 1 - 10 z 195
następne