Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto Sulejówek  www.sulejowek.pl
Biuro Rady Miasta
Dane
Poradnik Interesanta
Organy
Burmistrz Miasta
Zastępca Burmistrza Miasta
Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta
Przewodniczący Rady Miasta
Rada Miasta
Komisje
Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Sulejówku
Referaty Urzędu Miasta
Wybory
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Sesje Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Opinie pokontrolne
Audyt wewnętrzny
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Sprawozdania
Praca
Przetargi
° Przetargi aktualne
° Przetargi zakończone
° Wynik przetargów
° Przetargi unieważnione
° Ogłoszenia o zawarciu umowy
Ogłoszenia
Inwestycje
Oferty inwestycyjne
Dane o środowisku
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Podstawa prawna
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Przydatne linki
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi > Przetargi zakończone strona główna 
GGN.6840.8.2001 - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Sulejówek, ul. Chopina.
2011-12-20 09:42:09
„Duplikat  – pierwotne ogłoszenie opublikowano dnia 7-11-2011 r.”   ...więcej

IZP.271.28.11 - Zadanie Nr 1 – dowóz uczniów niepełnosprawnych (w tym na wózkach inwalidzkich) zamieszkałych na terenie Miasta Sulejówek do szkół na terenie Sulejówka, Warszawy i Ignacowa. Zadanie Nr 2 – dowóz uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Sulejówek do szkół na terenie Sulejówka. Termin składania ofert: 19-12-2011 r. godz. 12:00.
2011-12-09 11:37:19
IZP.271.28.11 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA I ADRES Nazwa: Urząd Miasta Sulejówek Adres pocztowy: ul. Dworcowa 55 Miejscowość: Sulejówe  ...więcej

MZWiK/ZP.271.02.11 - Świadczenie usług ochrony przed kradzieżą i włamaniem na terenie obiektu Stacji Uzdatniania Wody. Termin składania ofert: 7-11-2011 r.
2011-12-09 11:35:36
„Duplikat  – pierwotne ogłoszenie opublikowano dnia 19-10-2011 r.”   ...więcej

GGN.6840.4.2011 - Drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Sulejówek. Przetargi odbędą się w dniu 7 grudnia 2011 r.
2011-10-03 14:06:48
BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK o g ł a s z a drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Sulejówek   1)       Nr działki: 71;  Nr obr  ...więcej

GGN.6840.4.2011 - Drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Sulejówek.Przetargi odbędą się w dniu 7 listopada 2011 r.
2011-10-03 14:05:57
BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK o g ł a s z a drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Sulejówek   1)       Nr działki: 69; Nr obrębu: 9  ...więcej

IZP-271/18/11 - Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Sulejówek do szkoły z oddziałami integracyjnymi na terenie Sulejówka oraz do szkół i ośrodków specjalnych w miejscowościach: Warszawa i Ignaców, w okresie od 1 września 2011 r. do 22 grudnia 2011 r. z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych, z zapewnieniem opieki w czasie przewozu. Termin: 22-08-2011 r.
2011-08-11 15:40:10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA I ADRES Nazwa: Urząd Miasta Sulejówek Adres pocztowy: ul. Dworcowa 55 Miejscowość: Sulejówek Kod pocztow  ...więcej

GGN.6840.4.2011 - Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Sulejówek. Ulice: Długa, Łomżyńska, Mazowiecka, Tramwajowa, Piaskowa, Okuniewska. Przetargi odbędą się: 23 i 26 września 2011 r.
2011-07-13 09:58:15
BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK o g ł a s z a przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Sulejówek   1)       Nr działki: 69; Nr obrębu: 9;   ...więcej

IZP.271.17.11 - Utrzymanie bieżące i remont dróg o nawierzchni gruntowej w Sulejówku. Termin składania ofert - 21/07/2011 r.
2011-07-08 11:27:49
    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA I ADRES Nazwa: Urząd Miasta Sulejówek Adres pocztowy: ul. Dworcowa 55 Miejscowość: Sulejów  ...więcej

T/IZP-271/12/11 - Obsługa bankowa budżetu Miasta Sulejówek oraz jednostek organizacyjnych Miasta w okresie pięciu lat.
2011-04-20 11:40:43
Modyfikacja SIWZ II - [PDF-44kB]  Modyfikacja SIWZ - [PDF-325kB] OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA I ADRES Nazwa: Urząd  ...więcej

T/IZP-2710/11/11 - Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej. - Termin składania ofert - 06/04/2011 r. godz. 12:00
2011-03-23 10:56:08
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA I ADRES Nazwa: Miasto Sulejówek Adres pocztowy: ul. Dworcowa 55 Miejscowość: Sulejówek  &nbs  ...więcej

Pokazano 1 - 10 z 160
następne