Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto Sulejówek  www.sulejowek.pl
Biuro Rady Miasta
Dane
Poradnik Interesanta
Organy
Burmistrz Miasta
Zastępca Burmistrza Miasta
Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta
Przewodniczący Rady Miasta
Rada Miasta
Komisje
Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Sulejówku
Referaty Urzędu Miasta
Wybory
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Sesje Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Opinie pokontrolne
Audyt wewnętrzny
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Sprawozdania
Praca
Przetargi
Ogłoszenia
Inwestycje
Oferty inwestycyjne
Dane o środowisku
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Podstawa prawna
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Przydatne linki
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Rejestry i ewidencje strona główna 

Rejestry i ewidencje
 

1.     Ewidencja gruntów komunalnych w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych


2.     Ewidencja gruntów komunalnych w użytkowaniu wieczystym osób prawnych


3.     Ewidencja nieruchomości komunalnych


4.     Ewidencja nieruchomości gminnych - drogi gminne


5.     Ewidencja nieruchomości we władaniu gminy


6.     Ewidencja nieruchomości gminnych oddanych w dzierżawę


7.     Rejestr instytucji Kultury


8.     Ewidencja: 1)  zbiorników bezodpływowych;  2)   przydomowych oczyszczalni ścieków; 3)   umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości


9.     Rejestr danych publicznie dostępnych dotyczących informacji o środowisku i jego ochronie


10.  Ewidencja substancji szkodliwych


11.  Ewidencja działalności gospodarczej


12.  Zbiór teczek


13.  Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu


14.  Rejestr wydanych zezwoleń i licencji TAXI


15.  Rejestr innych obiektów hotelarskich


16.  Rejestr wydanych i anulowanych decyzji na świadczenia osobiste i rzeczowe


17.  Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa do klauzuli poufne


18.  Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa do klauzuli zastrzeżone


19.  Rejestr umów z wykonawcami


20.  Rejestr umów zleceń


21.  Rejestr pozwoleń na budowę 1980-2003


22.  Rejestr pozwoleń na użytkowanie 1980-2003


23.  Rejestr decyzji 1995-2008


24.  Rejestr warunków zabudowy 2004-2008


25.  Rejestr lokalizacji inwestycji celu publicznego 2004-2008


26.  Rejestr Zamówień Publicznych


27.  Ewidencja umów na przyłącze wodno-kanalizacyjne


28.  Akty urodzeń, małżeństw, zgonów,


29.  Akta zbiorcze urodzeń, małżeństw, zgonów


30.  Skorowidze urodzeń, małżeństw, zgonów


31.  Dowody osobiste


32.  Utracone dowody osobiste


33.  Koperty osobowe


34.  Wydane dowody osobiste starego typu


35.  Zbiór danych stałych mieszkańców


36.  Zbiór danych obywateli polskich zameld. na pobyt czasowy


37.  Zbiór danych cudzoziemców zameldowanych na pobyt  czasowy


38.  Zbiór danych byłych mieszkańców


39.  Rejestr wyborców


40.  Archiwalne rejestry meldunkowe w formie ksiąg


41.  Rejestr delegacji


42.  Rejestr szkoleń


43.  Rejestr zaświadczeń lekarskich


44.  Rejestr spóźnień


45.  Rejestr pracy w godzinach nadliczbowych


46.  Rejestr pieczęci


47.  Rejestr wyjść w godzinach pracy


48.  Rejestr upoważnień i pełnomocnictw


49.  Rejestr zaświadczeń


50.  Rejestr rent i emerytur


51.  Rejestr pracowników

 
Data wprowadzenia informacji 2004-06-04 13:55:58 Informację zaktualizowano 2009-01-05 14:21:46, wprowadzający: Agnieszka Pintara
wersja do druku