Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto Sulejówek  www.sulejowek.pl
Biuro Rady Miasta
Dane
Poradnik Interesanta
Organy
Burmistrz Miasta
Zastępca Burmistrza Miasta
Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta
Przewodniczący Rady Miasta
Rada Miasta
Komisje
Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Sulejówku
Referaty Urzędu Miasta
Wybory
° 2004 - Wybory do Parlamentu Europejskiego
° 2005 - Konsultacje
° 2005 - Wybory do Sejmu i Senatu RP
° 2005 - Wybory Prezydenta RP
° 2006 - Wybory Samorządowe
° 2007 - Wybory do Sejmu i Senatu RP
° 2009 - Wybory do Parlamentu Europejskiego
° 2010 - Wybory Prezydenta RP
° 2010 - Wybory Samorządowe
° 2011 - Wybory uzupełniające do Rady Miasta Sulejówek
° 2011 - Wybory do Sejmu i Senatu RP
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Sesje Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Opinie pokontrolne
Audyt wewnętrzny
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Sprawozdania
Praca
Przetargi
Ogłoszenia
Inwestycje
Oferty inwestycyjne
Dane o środowisku
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Podstawa prawna
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Przydatne linki
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory > 2005 - Konsultacje strona główna 

2005 - Konsultacje
 

 

 Wyniki konsultacji
Data wprowadzenia informacji 2005-04-11 23:48:52 Informację zaktualizowano 2005-04-11 23:51:07, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 UCHWAŁA Nr 8/2005 Miejskiej Komisji do spraw Konsultacji w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw Konsultacji
Data wprowadzenia informacji 2005-04-04 11:58:55 Informację zaktualizowano 2005-04-04 11:59:31, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 

O B W I E S Z C Z E N I E


B U R M I S T R Z A   M I A S T A   S U L E J Ó W E K


z dnia 8 marca 2005 r


Na podstawie Uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr 197/XXXV/05 z dnia 25 stycznia 2005 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji z Mieszkańcami w sprawie włączenia Miasta Sulejówek jako Dzielnicy Sulejówek do Miasta Stołecznego Warszawy oraz Uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr 426/XLVIII/02 z dnia 5 kwietnia 2002 r. podaje się do wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw konsultacji w związku z konsultacjami z Mieszkańcami zarządzonymi na dzień 10 kwietnia 2005 r.


OBWÓD GŁOSOWANIA NR 1


Siedziba Obwodowej Komisji Do Spraw Konsultacji Nr 1: Zespół Szkół nr 1, ul. Idzikowskiego 2a.


Granice obwodu (opis zgodnie z ruchem wskazówek zegara): tory PKP, ul. Żeromskiego, ul.Jana III Sobieskiego, ul. Krasickiego, ul. Czynu Społecznego, rów melioracyjny, granica gruntów Ratajewa i Żurawki, granica miasta.


OBWÓD GŁOSOWANIA NR 2


Siedziba Obwodowej Komisji Do Spraw Konsultacji Nr 2: Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Okuniewska 2.


Granice obwodu: granica miasta, ul. Szosowa, przedłużenie ul. Krasińskiego, ul.Krasińskiego, tory PKP, granica miasta.


OBWÓD GŁOSOWANIA NR 3


Siedziba Obwodowej Komisji Do Spraw Konsultacji Nr 3: Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Głowackiego 47.


Granice obwodu: granica miasta, przedłużenie ul. Mińskiej, ul. Mińska, ul.Armii Krajowej, przedłużenie ul. Armii Krajowej, tory PKP, ul. Krasińskiego, przedłużenie ul. Krasińskiego, ul. Szosowa.


OBWÓD GŁOSOWANIA NR 4


Siedziba Obwodowej Komisji Do Spraw Konsultacji Nr 4: Gimnazjum nr 2, ul. Narutowicza 10.


Granice obwodu: ul. Mińska, przedłużenie ul. Mińskiej, granica miasta, tory PKP, przedłużenie ul.Armii Krajowej, ul. Armii Krajowej.


OBWÓD GŁOSOWANIA NR 5


Siedziba Obwodowej Komisji Do Spraw Konsultacji Nr 5: Zespół Szkól Nr 2 (Liceum Ogólnokształcące), ul. Paderewskiego 29.


Granice obwodu: tory PKP, granica miasta, granica gruntów Ratajewa i Żurawki, rów melioracyjny, ul. Czynu Społecznego, ul. Krasickiego, ul. Jana III Sobieskiego, ul.Żeromskiego.


 Głosowanie odbywa się w dniu 10 kwietnia 2005 r w godzinach od 8.00 do 20.00.


Do potrzeb wyborców niepełnosprawnych został przystosowany lokal obwodowej komisji wyborczej Nr 2 i Nr 4.


Burmistrz


/-/ Waldemar Chachulski

 
Data wprowadzenia informacji 2005-03-10 10:33:17 Informację zaktualizowano 2005-04-04 11:59:23, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 

Kalendarz czynności
związanych z przeprowadzeniem w dniu 10 kwietnia 2005 r. konsultacji w sprawie włączenia Miasta Sulejówek jako Dzielnicy Sulejówek do Miasta Stołecznego Warszawy

 

-        do 10 marca 2005   podanie poprzez OBWIESZCZENIE do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych w gminie oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw konsultacji

-        do 16 marca 2005   zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji do spraw konsultacji do Biura Rady

-        do 18 marca 2005   powołanie przez Miejską Komisję do spraw Konsultacji Obwodowych Komisji do spraw Konsultacji

-        do 31 marca 2005   sporządzenie spisu Mieszkańców uprawnionych do udziału w konsultacji zgodnie z art. 3 ustawy o referendum lokalnym

-        do 6 kwietnia 2005  składanie przez niepełnosprawnych Mieszkańców wniosków o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze Miasta

-        w dniu 8 kwietnia 2005 o godz.24.00 zakończenie kampanii konsultacyjnej

-        w dniu 9 kwietnia 2005 w godz. 15.00-18.00 przekazanie dokumentów Obwodowym Komisjom do spraw Konsultacji

-        w dniu 10 kwietnia 2005 godz. 8.00 – 20.00 przeprowadzenie konsultacji w obwodach.

 

 
Data wprowadzenia informacji 2005-03-10 10:28:18 Informację zaktualizowano 2005-04-04 11:59:09, wprowadzający: Agnieszka Pintara
wersja do druku