Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto Sulejówek  www.sulejowek.pl
Biuro Rady Miasta
Dane
Poradnik Interesanta
Organy
Burmistrz Miasta
Zastępca Burmistrza Miasta
Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta
Przewodniczący Rady Miasta
Rada Miasta
Komisje
Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Sulejówku
Referaty Urzędu Miasta
Wybory
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Sesje Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Opinie pokontrolne
Audyt wewnętrzny
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Sprawozdania
Praca
Przetargi
Ogłoszenia
Inwestycje
Oferty inwestycyjne
Dane o środowisku
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Podstawa prawna
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Przydatne linki
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Strategia rozwoju strona główna 

Strategia rozwoju
 

Strategia zrównoważonego rozwoju


Miasta Sulejówek do 2015 roku


 

 Strategia zrównoważonego rozwoju Miasta Sulejówek do 2015 roku - całość [PDF - 895 KB]
Data wprowadzenia informacji 2004-05-04 12:31:47 Informację zaktualizowano 2011-07-18 11:55:26, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 

Część I (PDF 257 KB)


Ogólna charakterystyka miasta Sulejówek

 
Data wprowadzenia informacji 2004-05-04 12:35:11 Informację zaktualizowano 2005-01-04 14:55:33, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 

Część II (PDF 197 KB)


Uwarunkowania rozwoju miasta Sulejówek


1. Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju


2. Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju


3. Główne problemy dalszego rozwoju

 
Data wprowadzenia informacji 2004-05-04 12:40:32 Informację zaktualizowano 2005-01-04 14:57:30, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 

Część III (PDF 221 KB)


Cele rozwoju miasta Sulejówek


1. Zrównoważony rozwój jako podstawa gospodarowania


2. Zasady formułowania celów rozwoju


3. Przesłanki formułowania celów rozwoju


4. Misja i strategiczne cele rozwoju


5. Cele operacyjne


6. Zgodność celów rozwoju Sulejówka z celami dokumentów wyższych szczebli

 
Data wprowadzenia informacji 2004-05-04 12:41:50 Informację zaktualizowano 2005-01-04 14:57:25, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 

Część IV (PDF 259 KB)


Strategiczne programy działań realizacyjnych


1. Zadania realizacyjne


      Program strategiczny: GOSPODARKA LOKALNA,


                                        WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM I PROMOCJA MIASTA


      Program strategiczny: MIESZKALNICTWO KOMUNALNE I USŁUGI SPOŁECZNE


      Program strategiczny: OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO


      Program strategiczny: INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA


2. Szacunkowe koszty realizacji ustaleń Strategii


3. Priorytety realizacyjne


 


Część V


Uwarunkowania realizacji ustaleń Strategii


 


Część VI


Kontrola i monitoring realizacji ustaleń Strategii

 
Data wprowadzenia informacji 2004-05-04 12:44:38 Informację zaktualizowano 2005-01-04 14:58:11, wprowadzający: Agnieszka Pintara
wersja do druku