Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto Sulejówek  www.sulejowek.pl
Biuro Rady Miasta
Dane
Poradnik Interesanta
Organy
Burmistrz Miasta
Zastępca Burmistrza Miasta
Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta
Przewodniczący Rady Miasta
Rada Miasta
Komisje
Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Sulejówku
Referaty Urzędu Miasta
Wybory
° 2004 - Wybory do Parlamentu Europejskiego
° 2005 - Konsultacje
° 2005 - Wybory do Sejmu i Senatu RP
° 2005 - Wybory Prezydenta RP
° 2006 - Wybory Samorządowe
° 2007 - Wybory do Sejmu i Senatu RP
° 2009 - Wybory do Parlamentu Europejskiego
° 2010 - Wybory Prezydenta RP
° 2010 - Wybory Samorządowe
° 2011 - Wybory uzupełniające do Rady Miasta Sulejówek
° 2011 - Wybory do Sejmu i Senatu RP
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Sesje Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Opinie pokontrolne
Audyt wewnętrzny
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Sprawozdania
Praca
Przetargi
Ogłoszenia
Inwestycje
Oferty inwestycyjne
Dane o środowisku
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Podstawa prawna
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Przydatne linki
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory > 2004 - Wybory do Parlamentu Europejskiego strona główna 

2004 - Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wyniki wyborów 

WYBORY POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO


W SULEJÓWKU


 


Liczba wyborców uprawnionych do głosowania - 14 184


Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania - 4019


 


Liczba kart wyjętych z urny – 4018


Liczba kart nieważnych – 0


Liczba kart ważnych – 4018


 


Liczba głosów nieważnych – 81


Liczba głosów ważnych – 3937


 


FREKWENCJA - 28,33%


 


Na poszczególne listy okręgowe oddano następujące liczby głosów ważnych:


 


Lista nr 1 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej – 1090


Lista nr 2 – Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy – 19


Lista nr 3 – Komitet Wyborczy Samoobrona RP – 245


Lista nr 4 – Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP – 187


Lista nr 5 – Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej – 127


Lista nr 6 – Narodowy Komitet Wyborczy – 14


Lista nr 7 – Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski – 24


Lista nr 8 – Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej –266


Lista nr 9 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – 700


Lista nr 10 – Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin- 882


Lista nr 11 – Komitet Wyborczy Wyborców – Ogólnopolski Komitet Obywatelski „OKO” – 22


Lista nr 12 – Komitet Wyborczy Unii Wolności –241


Lista nr 13 – Komitet Wyborczy PSL – 92


Lista nr 14 – Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR – PLD – 16


Lista nr 16 – Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej – 12

 
Data wprowadzenia informacji 2004-06-15 14:39:49, wprowadzający: Agnieszka Kosiec
 
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sulejówek
Data wprowadzenia informacji 2004-05-28 13:12:02, wprowadzający: Agnieszka Kosiec
 

Informacja na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego


 

 Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
Data wprowadzenia informacji 2004-04-06 16:22:08, wprowadzający: Agnieszka Kosiec
 
 Citizens of the European Union or states accessing the European Union on 1st May 2004
Data wprowadzenia informacji 2004-04-06 16:24:28, wprowadzający: Agnieszka Kosiec
 
 Bürger von Europäischen Union oder von einem Land, das an die Europäische Union am 1. Mai 2004 beitritt
Data wprowadzenia informacji 2004-04-06 16:26:29, wprowadzający: Agnieszka Kosiec
 
 Aux ressortissants de l’Union Européenne ou des pays qui adhèrent à l’Union Européenne le 1er mai 2004
Data wprowadzenia informacji 2004-04-06 16:27:03, wprowadzający: Agnieszka Kosiec
 
 Cittadino dell’Unione Europea o di uno Stato che il 1 maggio 2004 farà l’ingresso nell’Unione Europea
Data wprowadzenia informacji 2004-04-06 16:27:34, wprowadzający: Agnieszka Kosiec
 
 Al Ciudadano de la Unión Europea o del Estado que accede a la Unión Europea el día 1 de mayo de 2004
Data wprowadzenia informacji 2004-04-06 16:27:56, wprowadzający: Agnieszka Kosiec
 
 WNIOSEK O WPISANIE WYBORCY DO REJESTRU WYBORCÓW W CZĘŚCI B
Data wprowadzenia informacji 2004-04-06 16:28:54, wprowadzający: Agnieszka Kosiec
 
 DEKLARACJA ZAWIERAJĄCA INFORMACJE NIEZBĘDNE DO DOPISANIA DO REJESTRU WYBORCÓW OBYWATELI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ NIEBĘDĄCYCH OBYWATELAMI POLSKIMI
Data wprowadzenia informacji 2004-04-06 16:29:30, wprowadzający: Agnieszka Kosiec
 
 WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW
Data wprowadzenia informacji 2004-04-06 16:30:03, wprowadzający: Agnieszka Kosiec
 
 Komisje wyborcze
Data wprowadzenia informacji 2004-05-28 13:28:24, wprowadzający: Agnieszka Kosiec
wersja do druku