bip.sulejowek.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto Sulejówek www.sulejowek.pl
Referaty Urzędu Miasta strona główna 

Referaty Urzędu Miasta

Zobacz:
   Biuro Burmistrza Miasta
   Biuro Rady Miasta
   Referat Organizacyjny i Kontroli
   Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
   Urząd Stanu Cywilnego
   Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej
   Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
   Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
   Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
   Referat Gospodarki Przestrzennej Miasta
   Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
   Referat Finansów i Rachunkowości Budżetowej
   Referat Podatków i Opłat Lokalnych
   Referat Promocji i Pozyskiwania Funduszy
   Audytor Wewnętrzny
   Stanowisko ds. Oświaty
   Stanowisko ds. Polityki Informacyjnej Miasta
   Pełnomocnicy i koordynatorzy
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sulejowek.pl