bip.sulejowek.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto Sulejówek www.sulejowek.pl
Komisje strona główna 

Komisje
 

Sulejówek, 9 grudnia 2011 r.


BR.0012.2.18.2011


ZAWIADOMIENIE


Na podstawie § 43 ust. 2 Statutu Miasta Sulejówek zwołuję posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych 12 grudnia 2011 r. (poniedziałek) o godz. 18.00


Porządek obrad:


1.    Opiniowanie uchwał - Regulaminu Straży Miejskiej w Sulejówku.


2.    Sprawy różne.


Przewodniczący Komisji


/-/ Łukasz Bogucki

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-12 12:56:31, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 

ARCHIWUM ZAWIADOMIEŃ

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-12 12:55:31 Informację zaktualizowano 2011-12-12 12:58:14, wprowadzający: Agnieszka Pintara

Zobacz:
 Komisja Rewizyjna .  Komisja Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych .  Komisja Finansów .  Komisja Inwestycji i Gospodarki Komunalnej .  Komisja Oświaty, Kultury i Sportu .  Komisja Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego .  Komisja doraźna ds. zmiany Statutu Miasta Sulejówek .  ARCHIWUM ZAWIADOMIEŃ . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sulejowek.pl