bip.sulejowek.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto Sulejówek www.sulejowek.pl
Zastępca Burmistrza Miasta strona główna 

Zastępca Burmistrza Miasta
 

Magdalena Łukomska

Zastępca Burmistrza Miasta
Telefon:  (022) 76 06 230

 

 

Do zadań Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:

1)    podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza lub w razie wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza, po uprzednim otrzymaniu upoważnienia pisemnego,

2)    koordynacja i nadzór nad prawidłowym, terminowym, zgodnym z umową wykonywaniem zadań związanych z inwestycjami miejskimi,

3)    podejmowanie działań mających na celu rozwój gospodarczy i przestrzenny oraz promocję gospodarczą Miasta,

4)    monitorowanie Zrównoważonej Strategii Rozwoju Miasta Sulejówek oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego,

5)    koordynacja i nadzór nad spółkami prawa handlowego realizującymi zadania Miasta,

6)    monitorowanie i inicjowanie działań mających na celu wdrażanie nowatorskich rozwiązań i technologii w celu realizacji inwestycji miejskich oraz pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań Miasta,

7)    nadzorowanie prawidłowego wykorzystania dotacji na cele gospodarcze,

8)    kontrola nad prawidłową realizacją uchwał Rady Miasta i zarządzeń Burmistrza przez komórki organizacyjne, zgodnie z podległością służbową wynikającą ze schematu organizacyjnego,

9)    wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

 
Obowiązuje od: 2009-01-01   Data wprowadzenia informacji 2003-05-07 11:31:55 Informację zaktualizowano 2011-01-11 08:19:33, wprowadzający: Michał Kalinowski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sulejowek.pl