bip.sulejowek.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto Sulejówek www.sulejowek.pl
Zarządzenia Burmistrza > Grudzień 2011 strona główna 

Grudzień 2011
 
 Zarządzenie Nr 142/2011 z dnia 1.12.2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Dowóz uczniów do szkoły Otwartych Serc w Sulejówku w 2012 r."
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 14:31:19, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Zarządzenie Nr 143/2011 z dnia 1.12.2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego wraz z dożywianiem na terenie Miasta Sulejówek w 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 14:33:56, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Zarządzenie Nr 144/2011 z dnia 1.12.2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu, rekreacji i turystyki.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 14:39:54, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Zarządzenie Nr 145/2011 z dnia 2.12.2011 r. w sprawie powołania komisji końcowego odbioru dostawy materiałów dydaktycznych ...
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 14:41:04, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Zarządzenie Nr 146/2011 z dnia 5.12.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sulejówek na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 14:41:53, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 12:44:09, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Zarządzenie Nr 148/2011 z dnia 6.12.2011 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 12:44:52, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Zarządzenie Nr 149/2011 z dnia 7.12.2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych ...
Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 12:46:17, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Zarządzenie Nr 150/2011 z dnia 7.12.2011 r. w sprawie powołania komisji Przetargowej ...
Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 13:10:57 Informację zaktualizowano 2011-12-19 14:22:44, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Zarządzenie Nr 151/2011 z dnia 8.12.2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ...
Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 13:37:27, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Zarządzenie Nr 152/2011 z dnia 15.12.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ...
Data wprowadzenia informacji 2011-12-19 14:23:29 Informację zaktualizowano 2011-12-19 14:23:50, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Zarządzenie Nr 153/2011 z dnia 16.12.2011 r. w sprawie zmian planu finansowego wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych Miasta Sulejówek na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-19 14:24:08 Informację zaktualizowano 2011-12-23 12:23:16, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Zarządzenie Nr 154/2011 z dnia 16.12.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ...
Data wprowadzenia informacji 2011-12-19 14:24:47, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Zarządzenie Nr 155/2011 z dnia 19.12.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sulejówek na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-23 12:25:58, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Zarządzenie Nr 156/2011 z dnia 19.12.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sulejówek na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-23 12:27:27, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Zarządzenie Nr 157/2011 z dnia 19.12.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sulejówek na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-23 12:28:05, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Zarządzenie Nr 158/2011 z dnia 19.12.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sulejówek na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-23 12:28:45 Informację zaktualizowano 2011-12-23 12:29:03, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Zarządzenie Nr 159/2011 z dnia 20.12.2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej współużytkowników wieczystych.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-21 13:16:48, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Zarządzenie Nr 160/2011 z dnia 21.12.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sulejówek na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-23 12:30:26, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Zarządzenie Nr 161/2011 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sulejówek na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-23 12:31:00, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Zarządzenie Nr 162/2011 z dnia 23.12.2011 r. w sprawie powierzenia MZWiK w Sulejówku zakładowi budżetowemu Miasta Sulejówekrealizacji zadania odprowadzania ścieków opadowych na terenie ...
Data wprowadzenia informacji 2011-12-23 12:32:57, wprowadzający: Agnieszka Pintara

Zobacz:
   Zarządzenia z 2003 r.
   Zarządzenia z 2004 r.
   Zarządzenia z 2005 r.
   Zarządzenia z 2006 r.
   Zarządzenia z 2007 r.
   Zarządzenia z 2008 r.
   Zarządzenia z 2009 r.
   Zarządzenia z 2010 r.
   Zarządzenia z 2011 r.
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sulejowek.pl