bip.sulejowek.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto Sulejówek www.sulejowek.pl
Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Sulejówku strona główna 

Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Sulejówku
 
 Uchwała MKOPWiM Nr 32/XIX/11 z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego ze wzniesienia Pomnika Marszałka Polski Jóżefa Piłsudskiego w Sulejówku.
Data wprowadzenia informacji 2011-06-08 08:47:03, wprowadzający: Agnieszka Pintara, autor: MKOPWiM
 
 Uchwała MKOPWiM Nr 31/XVIII/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie terminu dobrowolnych wpłat na Pomnik Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
Data wprowadzenia informacji 2010-06-28 11:23:36, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
 Uchwała MKOPWiM Nr 30/XVIII/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie szacunkowej wartości świadczeń niepieniężnych wniesionych na Pomnik Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
Data wprowadzenia informacji 2010-06-28 11:22:31, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
 Uchwała MKOPWiM Nr 29/XVIII/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie sfinansowania z wyodrębnionego rachunku bankowego wydatków na Pomnik Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Sulejówku - inwestycyjnych oraz na organizację uroczystości odsłonięcia Pomnika
Data wprowadzenia informacji 2010-06-28 11:21:18, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
 Uchwała MKOPWiM Nr 28/XVIII/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie aneksu do umowy o Dzieło zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą
Data wprowadzenia informacji 2010-06-28 11:18:18, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
 Uchwała MKOPWiM Nr 27/XVIII/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia "Protokołu odbioru IV etapu wykonania, stanowiącego zarazem końcowy protokół odbioru Pomnika Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, sporządzonego dnia 13 czerwca 2010 r.'
Data wprowadzenia informacji 2010-06-28 11:16:59, wprowadzający: Michał Kalinowski
 
 Uchwała MKOPWiM Nr 26/XVII/10 z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie ustalenia wzoru certyfikatu Fundatora lub Sponsora Pomnika Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
Data wprowadzenia informacji 2010-06-21 12:56:57 Informację zaktualizowano 2010-06-21 14:37:00, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Uchwała MKOPWiM Nr 25/XVII/10 z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie ustalenia treści informacji na Pomniku Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
Data wprowadzenia informacji 2010-06-21 12:55:59, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Podziękowania dla Sponsorów i Fundatorów Pomnika Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
Data wprowadzenia informacji 2010-06-17 12:31:54 Informację zaktualizowano 2010-06-17 14:35:12, wprowadzający: Robert Zawadzki
 
 Wpłaty na budowę Pomnika Marszałka - lista darczyńców
Data wprowadzenia informacji 2010-04-14 08:44:11 Informację zaktualizowano 2010-06-15 13:38:35, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Uchwała MKOPWiM Nr 24/XVI/10 z dnia 6 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania ze zbiórki publicznej w roku 2009 na wyodrębniony rachunek bankowy
Data wprowadzenia informacji 2010-04-02 08:43:59, wprowadzający: Robert Zawadzki
 
 Uchwała MKOPWiM Nr 22/XV/10 z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 14/IX/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie harmonogramu wzniesienia Pomnika Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz harmonogramu przeniesienia Kopca Współtwórców Niepodległej w Sulejówku.
Data wprowadzenia informacji 2010-01-27 13:15:07 Informację zaktualizowano 2010-01-27 13:30:12, wprowadzający: Agnieszka Pintara, autor: MKOPWiM
 
 Uchwała MKOPWiM Nr 21/XV/10 z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie planu pracy MKOPWiM w Sulejówku na rok 2010.
Data wprowadzenia informacji 2010-01-27 13:09:09, wprowadzający: Agnieszka Pintara, autor: MKOPWiM
 
 Uchwała MKOPWiM Nr 20/XV/10 z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie sprawozdania z pracy MKOPWiM w Sulejówku w roku 2009 r.
Data wprowadzenia informacji 2010-01-27 12:16:44, wprowadzający: Agnieszka Pintara, autor: MKOPWiM
 
 Uchwała MKOPWiM Nr 14/IX/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie harmonogramu wzniesienia Pomnika Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz harmonogramu przeniesienia Kopca Współtwórców Niepodległej w Sulejówku. Znowelizowana UCHWAŁĄ MKOPWiM Nr 22/XV/10 z dnia 18 stycznia 2010 r. (tekst jednolity)
Data wprowadzenia informacji 2009-01-27 09:24:12 Informację zaktualizowano 2010-01-27 14:12:36, wprowadzający: Agnieszka Pintara, autor: MKOPWiM
 
 Uchwała MKOPWiM Nr 13/IX/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie planu pracy Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Sulejówku na rok 2009.
Data wprowadzenia informacji 2009-01-27 09:21:57, wprowadzający: Agnieszka Pintara, autor: MKOPWiM
 
 Uchwała MKOPWiM Nr 12/IX/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie sprawozdania z pracy Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Sulejówku w roku 2008.
Data wprowadzenia informacji 2009-01-27 09:20:08, wprowadzający: Agnieszka Pintara, autor: MKOPWiM
 
 Uchwała MKOPWiM Nr 11/VIII/08 z dnia 8 września 2008 r. w sprawie wyboru prjektu oraz wskazania lokalizacji Pomnika Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
Data wprowadzenia informacji 2008-11-12 09:47:43, wprowadzający: Agnieszka Pintara, autor: MKOPWiM
 
 Uchwała MKOPWiM Nr 10/VII/08 z dnia 8 września 2008 r. w sprawie rejestracji projektów Pomnika Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
Data wprowadzenia informacji 2008-10-22 10:25:58, wprowadzający: Agnieszka Pintara, autor: MKOPWiM
 
 Uchwała MKOPWiM Nr 9/VI/08 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie aktu erekcyjnego Pomnika Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-13 13:32:40, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
Zarządzenie Nr 53/2008 z dnia 26.05.2008 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym MKOPWiM w Sulejówku. 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-04 13:56:06, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Uchwała MKOPWiM Nr 6/IV/08 z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie sprawozdania z pracy KOPWiM w Sulejówku w roku 2007.
Data wprowadzenia informacji 2008-04-15 13:35:49, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Uchwała MKOPWiM Nr 7/IV/08 z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany regulaminu otwartego konkursu na projekt Pomnika Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
Data wprowadzenia informacji 2008-04-15 13:03:56 Informację zaktualizowano 2008-04-15 15:21:55, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 

Zarządzenie Nr 153/07 z dnia 19.X.2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 145/07 z dnia 5.X.2007 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2008-04-14 17:15:16 Informację zaktualizowano 2009-10-29 15:21:29, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
Zarządzenie Nr 145/07 z dnia 5.X.2007 r. w sprawie powołania Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Sulejówku oraz ustalenia składu osobowego. 
Data wprowadzenia informacji 2008-04-14 17:11:06 Informację zaktualizowano 2008-04-14 17:18:23, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
Zarządzenie Nr 35/08 z dnia 14.IV.2008 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Sulejówku.  
Data wprowadzenia informacji 2008-04-14 16:55:42 Informację zaktualizowano 2008-04-17 09:50:52, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 
 Otwarty konkurs na projekt Pomnika Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (tekst jednolity).
Data wprowadzenia informacji 2008-04-14 16:46:38 Informację zaktualizowano 2008-04-30 20:24:32, wprowadzający: Agnieszka Pintara
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sulejowek.pl