bip.sulejowek.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto Sulejówek www.sulejowek.pl
Dane o środowisku strona główna 

Dane o środowisku
 

Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku

 

W związku z obowiązkiem określonym w par. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 110, poz. 1058), który mówi, iż „dla kart informacyjnych w każdej kategorii dokumentów jest prowadzony spis kart informacyjnych zawierający numer kolejny karty, nazwę i zakres przedmiotowy dokumentu oraz dane podmiotu, którego dokument dotyczy” poniżej zamieszczamy odnośniki do wykazu kart informacyjnych umieszczonych w wykazie.

http://www.ekokarty.pl/wykaz/sulejowek

 

Baza danych przedsiębiorców przyjmujących zużyty sprzęt elektroniczny

 

  • Program ochrony środowiska dla Miasta Sulejówek na lata 2006-2012.

http://bip.sulejowek.pl/upload/rmuch_310_LVIII_06_z_28_VIII_06.htm

http://bip.sulejowek.pl/upload/zal_do_uch_310_pos_2006_2012.pdf

 

  • Plan gospodarki odpadami dla Miasta Sulejówek na lata 2006-2012.

http://bip.sulejowek.pl/upload/rmuch_309_LVIII_06_z_28_VIII_06.htm

http://bip.sulejowek.pl/upload/zal_do_uch_309_pgo_2006_2012.pdf

 

  • Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulejówek.

http://bip.sulejowek.pl/upload/rmuch_46_X_07_z_26_IV_07.pdf

 

  • Zmiany do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulejówek.

http://bip.sulejowek.pl/upload/rmuch_250_XLI_09_z_25_VI_09.pdf

 

  • Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

http://bip.sulejowek.pl/upload/LII-293-09.pdf


 

 
Data wprowadzenia informacji 2007-05-18 12:51:36 Informację zaktualizowano 2010-12-08 15:03:06, wprowadzający: Robert Zawadzki
Baza danych przedsiębiorców przyjmujących
zużyty sprzęt elektroniczny 

 

W związku z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.Nr180, poz.1495) Urząd Miasta Sulejówek przedstawia bazę danych przedsiębiorców przyjmujących zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

     Ponadto przypomina się, że zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005r. o zużytym sprzęcie elektronicznym i elektrycznym zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany przekazać burmistrzowi miasta, na terenie którego działa, w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności, informację zawierającą :

 

  1. Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt.
  2. Adresy punktów zbierania zużytego sprzętu, w tym punkty sprzedaży sprzętu.

 

Rejestr firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny

 

 

Lp.

Nazwa firmy

Adres

Miejsce zbierania zużytego sprzętu

Uwagi

1.

Detronik

Zdzisław Aleksandrowicz

05 – 070 Sulejówek

ul. Krasickiego 47

05 – 070 Sulejówek ul. Dworcowa 80

 

2.

PCS

Cieślikowska Elżbieta

05 – 070 Sulejówek

ul. Dworcowa 47

05 – 070 Sulejówek

ul. Dworcowa 47

 

3.

Sklep Elektryczny 220 V

Piłat Joanna

05 – 070 Sulejówek

ul. Legionów 11

05 – 070 Sulejówek

ul. Dworcowa 82

 

4.

Dosis Sp. z o.o.

03 – 563 Warszawa
ul. Trocka 10

 

05 – 070 Sulejówek
ul. Bema 2N - Apteka

w aptece zbierane będą zużyte specjalistyczne przyrządy medyczne: np. elektroniczne termometry, glukometry, ciśnieniomierze

5.

Sklep wielobranżowy
Kielak Irena

05 – 071 Sulejówek

ul Krakowska 2

05 – 071 Sulejówek

ul. Staszica (targowisko miejskie)

 

6.

P. U. H. EKO – SAM BIS E. Borucka, A. Czajkowski, W. Hernik

05 – 074 Halinów

ul. Bema 84

brak wyznaczonych punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

odbiór odpadów w/w sprzętu prowadzony jest bezpośrednio z prywatnych posesji z terenu miasta Sulejówek

7.

JAR – COM

 Jarosław Stefaniuk

05 – 070 Sulejówek ul. Szkolna 1

05 – 070 Sulejówek ul. Szkolna

 

 

 
Data wprowadzenia informacji 2007-05-30 15:18:10 Informację zaktualizowano 2011-02-08 12:54:18, wprowadzający: Michał Kalinowski
 

WYKAZ FIRM ŚWIADCZACYCH USŁUGI W ZAKRESIE WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

ODPADY STAŁE

NIECZYSTOSCI CIEKŁE

1. SITA POLSKA Sp.z o.o.

    ul. Ciołka16, 01-443 Warszawa

    tel. (22) 837 69 22, 837 59 57, 877 24 10

1. SITA POLSKA Sp.z o.o.

    ul. Ciołka16, 01-443 Warszawa

    tel. (22) 837 69 22, 837 59 57, 877 24 10

2. PPHU LEKARO

    Dziechciniec 7, 05-462 Wiązowna

    tel. (22) 789 02 79, 795 10 75

2. PPHU LEKARO

    Dziechciniec 7, 05-462 Wiązowna

    tel. (22) 789 02 79, 795 10 75

3. MPO WARSZAWA

    ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa

    tel. (22) 632 00 51 do 59, 836 49 16, 815 20 41

3. MPO WARSZAWA

    ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa

    tel. (22) 632 00 51 do 59, 836 49 16, 815 20 41

4. REMONDIS Sp. z o.o.

    ul. Johna Lennona 4, 05-400 Otwock

    tel. (22) 779 26 14, 779 50 01

4. REMONDIS Sp. z o.o.

    ul. Johna Lennona 4, 05-400 Otwock

    tel. (22) 779 26 14, 779 50 01

5. Zakład Usług Asenizacyjnych – M. BAKUN

   ul. Żółkiewskiego 11, 05-075 Wesoła

   tel. (22) 783 24 63

5. Zakład Usług Asenizacyjnych – M. BAKUN

    ul. Żółkiewskiego 11, 05-075 Wesoła

    tel. (22) 783 24 63

6. TRANS NEC

    ul. Bartoszycka 23 m 4

    04-923 Warszawa

    tel. (22) 773 37 67,773 24 63

6. TRANS NEC

    ul. Bartoszycka 23 m 4

    04-923 Warszawa

    tel. (22) 773 37 67,773 24 63

7. Zakład Usług Komunalnych „BŁYSK” Sp. z o.o.

    ul. Piaskowa 2, 05-400 Otwock

    tel. (22) 779 40 23, 787 70 29

7. Zakład Usług Komunalnych „BŁYSK” Sp. z o.o.

    ul. Piaskowa 2, 05-400 Otwock

    tel. (22) 779 40 23, 787 70 29

8. BYŚ Wojciech Byśkiewicz

      ul. Arkuszowa 43, 01-934 Warszawa

      tel. (22) 865 31 51

8.  BYŚ Wojciech Byśkiewicz

     ul. Arkuszowa 43, 01-934 Warszawa

     tel. (22) 865 31 51

9. KOBE P.B.S. Kotowscy

    ul. Myśliwska 8, 02-200 Wołomin

    tel. (22) 787 73 28

9. KOBE P.B.S. Kotowscy

    ul. Myśliwska 8, 02-200 Wołomin

    tel. (22) 787 73 28

10. POLSUPER Sp. z o.o.

      ul. Krakowskie Przedmieście 4/6, 00-333 Warszawa

      tel. (22) 826 11 17

10. POLSUPER Sp. z o.o.

      ul. Krakowskie Przedmieście 4/6, 00-333 Warszawa

      tel. (22) 826 11 17

11. EKO-SAM BIS

    ul. Bema 84, 05-074 Halinów

    tel. (22) 783 83 28

11. Jacek Jobczyk

      ul. Małachowskiego 9, 05-071 Sulejówek

      tel. (22) 783 31 66

12. MPK Sp. z o.o.

     ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka

     tel. (29) 769 18 00

12. Robert Dobrowolski

      ul. Kochanowskiego 16, 05-070 Sulejówek

      tel. (22) 783 45 09

13. PIAST KOŁODZIEJ MIROSŁAW

      ul. 1 Praskiego Pułku 11, 05-075 Warszawa – Wesoła

13. Piotr Jobczyk

     ul. Małachowskiego 9, 05-071 Sulejówek

      tel. (22) 783 91 04

 

14. Andrzej Lubowicki

     ul. Jagiellońska 7 C, 05-070 Sulejówek

     tel. (22) 783 55 73

 

15. Andrzej Cieślik

     ul. Wspólna 59, 05-070 Sulejówek

     tel. (22) 783 23 03

16. Mirosław Orzechowski

      ul. Andersa 12, 05-071 Sulejówek

      tel. 502 548 771

17. Tomasz Soćko

      ul. Trakt Brzeski 110, 05-070 Sulejówek

      tel. (22) 783 33 56

18. Jan Tudek

      ul. Żeromskiego 81, 05-070 Sulejówek

      tel. (22) 783 34 29

 

19. Jacek Trzeciak

     ul. Leszka 11, 05-230 Kobyłka

     tel. (22) 786 34 50

 

20. Andrzej Rudnicki

      ul. Podgórna 9, 05-074 Konik Nowy

      tel. (22) 783 85 07

 

21. Usługi Asenizacyjne Roman Machałowski

      ul. Działkowa 4, 05-079 Okuniew

      tel: 506 104 783

 

22. „ALANDA” Nieczystości Płynne

      Karolina, ul. Główna 108, 05-300 Mińsk Mazowiecki

      tel. (25) 758 11 55

 

23. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe WIKA

     Wiesława Karwowska

     Grabina 10, 05-074 Halinów

      tel. 605 945 804

 

24. „CLIPPER” Sp. z o.o.  toalety przenośne

      ul. Muszkieterów 31, 02-273 Warszawa

      tel. (22) 868 45 92 (93), 801 52 52 52

25. TOI TOI Systemy Sanitarne Sp. z o.o. – toalety

      przenośne

      ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa

      tel. (22) 614 59 79

26. WC SERWIS Beata Bańska toalety przenośne

      ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze

      tel. (32) 278 45 31

      Oddział: ul. Górczewska 179, 01-410 Warszawa

      tel: (22) 877 46 93

 

 
Data wprowadzenia informacji 2011-02-08 12:59:03, wprowadzający: Michał Kalinowski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sulejowek.pl