bip.sulejowek.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto Sulejówek www.sulejowek.pl
Burmistrz Miasta strona główna 

Burmistrz Miasta
 

Arkadiusz Śliwa

Burmistrz Miasta
Telefon: (022)  76-06-230

 

Przyjęcia interesantów:

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 7 marca br. nastąpi zmiana miejsca przyjęć Mieszkańców przez Burmistrza.  Przyjęcia odbywać się będą w każdy poniedziałek, w budynku przy ul.Reymonta 43 (wejście od ul. Gdańskiej) w pok. 111 w godz. 13:00-17:00 po wcześniejszym zapisaniu się na rozmowę telefonicznie (0-22 76-06-230)  bądź osobiście (Biuro Burmistrza ul. Dworcowa 55, I piętro, pok. 10).

Do wyłącznej właściwości Burmistrza należy w szczególności:

1)    pełnienie funkcji organu wykonawczego,

2)    kierowanie pracami Urzędu,

3)    reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,

4)    wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych,

5)    powoływanie Zastępcy Burmistrza,

6)    zatrudnianie, ustalanie wynagrodzeń i zwalnianie pracowników,

7)    podejmowanie decyzji w sprawie nagród i kar,

8)    udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Miasta nie stanowi inaczej,

9)    rozpatrywanie skarg i wniosków,

10) udzielanie w formie pisemnej upoważnienia Zastępcy Burmistrza, lub innym pracownikom Urzędu, do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, postanowień i zaświadczeń,

11) ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego,

12) informowanie mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych,

13) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa.

 
Obowiązuje od: 2009-01-01   Data wprowadzenia informacji 2003-05-07 11:21:56 Informację zaktualizowano 2011-06-02 13:46:09, wprowadzający: Michał Kalinowski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sulejowek.pl