bip.sulejowek.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto Sulejówek www.sulejowek.pl
Zagospodarowanie przestrzenne strona główna 

Zagospodarowanie przestrzenne
 

 

STUDIUM 2010

Studium - MAPKI - [ZIP-28MB]

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego LEX.I.MZ.0912-80/10 z dnia 12 października 2010 r. w sprawie uchwały Nr LVIII/333/2010 Rady Miasta Sulejówek

LVIII-333-2010_uchwalenia_zmiany_studium.pdf

studium_uchwala.pdf

studium_zal1_tekst.pdf

studium_zal5_rozpatrzenie_uwag.pdf


Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części Miasta Sulejówek


Załącznik 1 - skan pierwszej strony dziennika urzędowego [JPG - 379 KB]

Załącznik 2 - uchwała Rady Miasta Sulejówek Nr 150/XXV/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. [PDF - 366 KB]

Załącznik 3 - Rysunek planu [ZIP - 14,4 MB]


 

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-07 12:45:04 Informację zaktualizowano 2011-02-21 13:37:08, wprowadzający: Michał Kalinowski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sulejowek.pl