bip.sulejowek.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto Sulejówek www.sulejowek.pl
Strategia rozwoju strona główna 

Strategia rozwoju
 

Strategia zrównoważonego rozwoju


Miasta Sulejówek do 2015 roku


 

 Strategia zrównoważonego rozwoju Miasta Sulejówek do 2015 roku - całość [PDF - 895 KB]
Data wprowadzenia informacji 2004-05-04 12:31:47 Informację zaktualizowano 2011-07-18 11:55:26, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 

Część I (PDF 257 KB)


Ogólna charakterystyka miasta Sulejówek

 
Data wprowadzenia informacji 2004-05-04 12:35:11 Informację zaktualizowano 2005-01-04 14:55:33, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 

Część II (PDF 197 KB)


Uwarunkowania rozwoju miasta Sulejówek


1. Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju


2. Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju


3. Główne problemy dalszego rozwoju

 
Data wprowadzenia informacji 2004-05-04 12:40:32 Informację zaktualizowano 2005-01-04 14:57:30, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 

Część III (PDF 221 KB)


Cele rozwoju miasta Sulejówek


1. Zrównoważony rozwój jako podstawa gospodarowania


2. Zasady formułowania celów rozwoju


3. Przesłanki formułowania celów rozwoju


4. Misja i strategiczne cele rozwoju


5. Cele operacyjne


6. Zgodność celów rozwoju Sulejówka z celami dokumentów wyższych szczebli

 
Data wprowadzenia informacji 2004-05-04 12:41:50 Informację zaktualizowano 2005-01-04 14:57:25, wprowadzający: Agnieszka Pintara
 

Część IV (PDF 259 KB)


Strategiczne programy działań realizacyjnych


1. Zadania realizacyjne


      Program strategiczny: GOSPODARKA LOKALNA,


                                        WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM I PROMOCJA MIASTA


      Program strategiczny: MIESZKALNICTWO KOMUNALNE I USŁUGI SPOŁECZNE


      Program strategiczny: OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO


      Program strategiczny: INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA


2. Szacunkowe koszty realizacji ustaleń Strategii


3. Priorytety realizacyjne


 


Część V


Uwarunkowania realizacji ustaleń Strategii


 


Część VI


Kontrola i monitoring realizacji ustaleń Strategii

 
Data wprowadzenia informacji 2004-05-04 12:44:38 Informację zaktualizowano 2005-01-04 14:58:11, wprowadzający: Agnieszka Pintara
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sulejowek.pl